แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ MAM

ระบบจัดการบัญชีหลายบัญชี (MAM): เป็นระบบการจัดสรรความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเงินทุนให้แก่ผู้จัดการกองทุนของ Origin ECN ที่สามารถบริหารบัญชีได้หลายบัญชีโดยผ่าน Interface (การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์) เดียวที่ง่ายและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน ทำให้ผู้จัดการกองทุนสามารถบริหารจัดการ การเทรดของบัญชีเทรดจำนวนมากได้ในเวลาเดียวกัน เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงในการแก้ปัญหาการจัดการกองทุนเงินของบัญชีเทรดหลายบัญชี การทำงานของ MAM นั้นมีข้อดีหลายประการเช่น สามารถตรวจสอบโพสิชั่นที่ถือไว้ได้ ยอดเงินคงเหลือ ระดับเงินประกันมาร์จิ้นของทุกบัญชี เปิดออร์เดอร์ชุดคำสั่งซื้อขายและบริหารจัดการหลายบัญชีพร้อมกัน รับประกันความปลอดภัยทางด้านเงินทุนของบัญชีย่อยแต่ละบัญชี ระบบการจัดการที่ยืดหยุ่น สามารถจัดสรรจำนวนล็อตในการเปิดออร์เดอร์โดยแบ่งตามอัตราส่วนมูลค่าสุทธิของเงินในกองทุนต่อจำนวนเงินของสมาชิก ในแต่ละบัญชี หรือแบ่งตามจำนวนล็อตทั้งหมดเฉลี่ยต่อจำนวนบัญชีย่อยของสมาชิก MAM เป็นระบบการจัดการบัญชีหลายบัญชีที่ประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้จัดการกองทุนโดยเฉพาะ ประหยัดเวลา มุ่งเน้นในการพัฒนากลยุทธ์และทักษะในการดำเนินงาน

10 ฟังก์ชันของความสามารถที่โดยเด่นจากระบบจัดการบัญชี MAM
ไม่จำกัดจำนวนบัญชีการเทรด สามารถตั้ง Stop Loss / Take Profit รวมถึงการตั้งราคาซื้อขายล่วงหน้า (Pending Order)
รูปแบบการจัดสรรการเทรด 2 ประเภท: จัดสรรตามเปอร์เซ็นต์การเทรดและจัดสรรตามทุนที่ถือ สามารถเทรดล็อตมาตรฐาน มินิล็อต ไมโครล็อต และจัดสรรไปยังบัญชีย่อยได้อย่างถูกต้อง
บัญชีหลักสามารถบริหารจัดการบัญชีย่อยหลายบัญชีในเวลาเดียวกันได้ สามารถรองรับโปรแกรมช่วยในการเทรดอัตโนมัติ (EA) ทั้งหมด
ดำเนินการเทรดด้วยระบบ STP ที่สามารถจัดสรรคำสั่งซื้อขายในบัญชีย่อยได้ทันที ตลาดมีความโปร่งใส มีความปลอดภัยในการเทรด และมีส่วนต่างของราคาที่มีการแข่งขันสูง
โปรแกรมช่วยในการเทรดอัตโนมัติ ดำเนินการคำสั่งซื้อขายจำนวนมากภายในเวลาอันสั้น บริหารคำสั่งซื้อขายที่มีความเสี่ยงแบบเรียลไทม์
แนะนำการจัดสรรระบบ MAM

ปัจจุบัน Origin ECN มีวิธีการจัดสรรระบบ MAM รวมทั้งหมด 2 วิธี ได้แก่ การจัดสรรตามจำนวนล็อตและการจัดสรรตามอัตราส่วนของเงินทุนในแต่ละบัญชีย่อยของสมาชิก

การจัดสรรตามจำนวนล็อต

เป็นการจัดสรรตามจำนวนล็อตการเทรดทั้งหมดของบัญชี MAM หลักการในแต่ละครั้งที่เฉลี่ยให้กับบัญชีย่อยของสมาชิกแต่ละบัญชี
ตัวอย่างเช่น:
ยอดรวมการเทรดของบัญชี MAM อยู่ที่ 10 ล็อต มีบัญชีย่อยของสมาชิกทั้งหมด 5 บัญชีที่ร่วมเทรด ดังนั้นแต่ละบัญชีย่อยของสมาชิกจะได้รับส่วนแบ่งที่ 2 ล็อต/บัญชีย่อย
สูตรสำหรับคำนวณการจัดสรรตามจำนวนล็อต:
ส่วนแบ่งจำนวนล็อตของบัญชีย่อยของสมาชิก = จำนวนล็อตทั้งหมดที่เทรดได้ / จำนวนบัญชีย่อยสมาชิกที่ร่วมเทรด

การจัดสรรตามอัตราส่วนของบัญชี

เป็นการจัดสรรที่แบ่งตามอัตราส่วนของเงินทุนในแต่ละบัญชีย่อยของสมาชิกต่อจำนวนเงินรวมสุทธิทั้งหมดของบัญชี MAM
ตัวอย่างเช่น:
บัญชีย่อยของสมาชิก A มี $10,000,บัญชีย่อยของสมาชิก B มี $20,000,ยอดรวมทั้งหมดคือ $ 30,000,บัญชี MAM นี้เปิดออเดอร์เทรดทั้งหมด 3 ล็อต,ดังนั้น บัญชี A จะได้รับส่วนแบ่ง 1 ล็อต,บัญชี B ที่ 2 ล็อต สูตรคำนวณการจัดสรรตามอัตราส่วน:
ส่วนแบ่งจำนวนล็อตของบัญชีย่อยสมาชิก = ยอดเงินทุนบัญชีย่อยสมาชิกที่ร่วมเทรด / ยอดรวมเงินทุนของบัญชีย่อยสมาชิกทั้งหมด * จำนวนล็อตที่เทรดได้ของบัญชีMAMหลัก

การยื่นคำขอบัญชี MAM

เงื่อนไขการเปิดบัญชี MAM มีดังนี้

1. ต้องมีเงินทุนมากกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯขึ้นไป

2. ต้องมีบัญชีย่อยอย่างน้อยกว่า 5 บัญชี (บัญชีย่อยต้องอยู่ภายใต้ตัวแทนเดียวกัน และกลุ่มต้องสอดคล้องกัน)

3. บัญชีย่อยแต่ละบัญชีจะต้องมีเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

4. หลังจากยืนยันแล้วไม่แนะนำให้ลูกค้าทำการเปลี่ยนแปลงโดยพลการ และในระหว่างที่มีการเปิดออร์เดอร์ถือ โพสิชั่นอยู่จะไม่สามารถดำเนินการเข้าหรืออกจากการเป็นสมาชิกบัญชีMAMได้ บัญชี MAM จะให้บริการเปิดบัญชีได้เฉพาะในวันเสาร์ - อาทิตย์เท่านั้น

ขั้นตอนการยื่นคำขอเข้าร่วม MAM

1. ลูกค้า (ตัวแทน) ที่ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขข้างต้นมากกว่า 3 ข้อขึ้นไป สามารถยื่นคำขอเป็นผู้จัดการบัญชีได้โดยนำข้อมูล IB ข้อมูลบัญชีย่อยสมาชิก เลเวอเรจของบัญชี MAM อัตราการระเบิดพอร์ตและข้อมูลประวัติการเทรดส่งมายังอีเมล public.th@originecn.com.cn (หรือเรียกโดยย่อว่า "อีเมล์ public")

2. หลังจากผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ลูกค้าจะได้รับแบบฟอร์มการสมัคร MAM และสัญญาข้อตกลง LPOA

3. กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในแบบฟอร์มเอกสารที่ได้รับ จากนั้นให้ถ่ายรูปหรือสแกนเอกสารแล้วส่งกลับมาที่ อีเมล public.th@originecn.com.cn

4. หลังจากการตรวจสอบเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ลูกค้าจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบในเบื้องต้น และหากผ่านการตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วนั้น จะแจ้งข้อมูลบัญชีลูกค้า บัญชี MAM ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของลูกค้า ไปยังผู้จัดการบัญชีในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป

หมายเหตุ:

1. บัญชีย่อยต้องไม่ถือโพสิชั่นใดๆทั้งสิ้นในระหว่างกระบวนการขอเปิดบัญชี

2. แบบฟอร์มข้อตกลงสัญญา LPOA ถูกจัดทำเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย และการลงนามหรือเซ็นสัญญาในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ภายใต้สัญญา LPOA จำเป็นต้องให้ผู้ทำสัญญาเซ็นสัญญาด้วยตัวเอง ซึ่งการลงนามแทนหรือเซ็นสัญญาแทนนั้นจะถือเป็นโมฆะ

3. เนื่องจากการเปิดบัญชีMAMนั้น จะดำเนินการเฉพาะในวันเสาร์ - อาทิตย์ เท่านั้น ดังนั้นลูกค้าที่ต้องการจะสมัครเปิดบัญชี MAM กรุณาส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการสมัครมายังอีเมล public.th@originecn.com.cn ภายในวันศุกร์ก่อนเวลา 12.00 น. นาฬิกาเที่ยงวัน

4. บัญชีย่อยที่เข้าสู่ระบบบัญชี MAM แล้วจะไม่สามารถดำเนินการทำธุรกรรมด้วยตัวเองได้ หากต้องการดำเนินการทำธุรกรรมเองจำเป็นต้องยื่นเรื่องขอยกเลิกการเป็นสมาชิกบัญชี MAM ก่อน

การขอตั้งกลุ่มเปิดบัญชี MAM

ชื่อ-นามสกุล (ตัวแทนกลุ่ม):

เลขที่บัญชีของ (ตัวแทนกลุ่ม):

ยอดเงินรวมของบัญชีย่อย:

รายการบัญชีย่อย:

เลขที่บัญชี MT4 ชื่อ-นามสกุล ยอดเงินสุทธิ หมายเหตุ

การเข้าเป็นบัญชี MAM

กรอกข้อมูลบัญชีหลักและบัญชีย่อยของสมาชิก MAM (ต้องมีเงินทุนอย่างน้อย $5,000 ไม่ถือโพสิชั่นใดๆ และต้องเป็นบัญชีในระดับประเภทเดียวกัน) พร้อมทั้งถ่ายรูปหรือสแกนเอกสารสัญญา LPOA ส่งไปยังอีเมล public.th@originecn.com.cn จะใช้เวลาในการดำเนินการและตอบกลับภายใน 1-2 วันทำการ

การขอยกเลิกการเป็นสมาชิกบัญชี MAM

ลูกค้าที่ต้องการขอยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิกบัญชี MAM ให้ส่งข้อมูลแจ้งความประสงค์ของท่าน พร้อมกับข้อมูลบัญชี MAM หลัก (ไม่อยู่ระหว่างการถือโพสิชั่นใดๆ) และบัญชีย่อย (ชื่อและหมายเลขบัญชี MT4) ไปที่อีเมล info จะใช้เวลาในการดำเนินการและตอบกลับภายใน 1-2 วันทำการ

การถอนเงินของบัญชี MAM

ตัวแทนบัญชีและสมาชิกบัญชีย่อยต้องส่งอีเมล์ที่มีการยืนยันส่วนแบ่งของกำไร (จัดสรรตามสัญญา LPOA) ให้แก่ผู้จัดการบัญชี (ลูกค้าสามารถยื่นคำร้องขอถอนเงินผ่านการส่งอีเมลไปที่ IBได้) → ผู้จัดการบัญชีจะดำเนินการส่งอีเมลยืนยันการขอถอนเงินฉบับสมบูรณ์ พร้อมแบบฟอร์มจัดสรรกำไรขอถอนเงินบัญชี MAM ไปยังอีเมล public.th@originecn.com.cn → หลังจากได้รับอีเมล์และตรวจสอบจำนวนเงินถูกต้องแล้ว จะทำการแนบสัญญา LPOA ของลูกค้า → ส่งไปยังฝ่ายการเงิน เมื่อฝ่ายการเงินตรวจสอบและยืนยันข้อมูลถูกต้องแล้ว จึงจะสามารถถอนเงินจากบัญชี MAM ได้ รวมถึงหักกำไรค่าคอมมิชชั่นที่ลูกค้าจะต้องจ่ายให้กับผู้จัดการบัญชี ส่วนที่เหลือจึงจะสามารถเบิกถอนได้และจะโอนไปยังบัญชีธนาคารของลูกค้า

หมายเหตุ:

1.กลุ่มบัญชี MAM ที่กำลังถือโพสิชั่นอยู่จะไม่สามารถถอนเงินได้

2.การจัดสรรส่วนแบ่งกำไร จะแบ่งตามตามอัตราส่วนที่ได้ตกลงไว้ตามสัญญา LPOA จำเป็นต้องได้รับอีเมล์การยืนยันจากลูกค้าและตัวแทนก่อน จึงจะสามารถจัดแบ่งค่าคอมมิชชั่นให้แก่ตัวแทนตามที่ระบุในสัญญา ตารางการยื่นขอถอนเงิน MAM เป็นดังภาพด้านล่าง

ชื่อบัญชี MAM(เลขที่บัญชี) ค่าคอมมิชชั่นพาร์ทเนอร์(เลขที่บัญชี) ลูกค้า(เลขที่บัญชี) กำไร อัตราส่วนการจัดสรรกำไร (สัญญาLPOA) จำนวนเงินถอนที่ยื่นคำขอ ยอดเงินทั้งหมดของ พาร์ทเนอร์ จำนวนเงินที่เข้าบัญชีลูกค้า

เงื่อนไขข้อยกเว้น

Origin ECN Ltd จะไม่รับผิดชอบและไม่ให้การรับประกันใดๆไม่ว่าจะทางตรงและทางอ้อมต่อฟังก์ชันผลิตภัณฑ์หรือวัตถุประสงค์ของการจับคู่ผลิตภัณฑ์

Origin ECN Ltd จะไม่รับประกันหรือรับรองต่อการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าไม่ว่าจะทางวาจาหรือเอกสารข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรใดๆก็ตาม Origin ECN Ltd จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานโดยไม่ถูกต้อง หรือความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจที่เกิดจากการไม่สามารถเข้าใช้งานซอฟ์ตแวร์ของ Origin ECNได้ แม้ว่า Origin ECN Ltd ได้ตระหนักถึงความเสียหายดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ข้อจำกัด เงื่อนไขและเหตุการ์ณเหล่านี้มีผลบังคับใช้ภายใต้ขอบเขตทางกฎหมายทั้งหมด

คำสงวนลิขสิทธิ์

คำเตือน: คู่มือฉบับนี้และซอฟ์ตแวร์แอพพลิเคชันการจัดการบัญชีหลายบัญชีสงวนลิขสิทธิ์โดย Origin ECN Ltd การทำซ้ำ เลียนแบบ หรือแจกจ่ายซอฟ์ตแวร์(ส่วนใดส่วนหนึ่งของซอฟ์ตแวร์) โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจก่อให้เกิดความเสียหายที่ร้ายแรงต่อ Origin ECN Ltd หรือบุคคลทั่วไป จะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาตามที่กฎหมายกำหนด