ความรู้พื้นฐาน MT4

 • คำศัพท์ทั่วไป
 • อภิธานศัพท์
 • จุด (PIP)

  หน่วยที่เล็กที่สุดของการเคลื่อนไหวอัตราการแลกเปลี่ยน(นับเป็นจุด)
  หากอัตราแลกเปลี่ยนของ EUR/USD เพิ่มขึ้นจาก 1.2250 เป็น 1.2251 การเปลี่ยนแปลงจะเท่ากับ 1 จุด
  เลขหลักสุดท้ายของใบเสนอราคาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ คือตำแหน่งตัวเลขสุดท้ายของตำแหน่ง ตำแหน่งที่ 2 ของหลักสุดท้ายคือตัวเลขสิบหลักของตำแหน่งและอื่นๆ

 • ค่าสเปรด(SPREADS)

  mt4_basic_knowledge_content_img1

  ค่าสเปรด คือ ความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อ (Ask) กับราคาเสนอขาย (Bid)
  หากค่าสเปรด(Spread)ของค่าเสนอซื้อและค่าเสนอขายยิ่งต่ำ นั้นหมายถึงการลดค่าใช้จ่ายสำหรับนักลงทุน
  ในด้านการเทรดระยะยาวขนาดของค่าสเปรด(Spread)มีผลกระทบอย่างมากต่อผลกำไรและผลขาดทุนโดยรวมของนักลงทุนระยะสั้น แต่แทบไม่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนระยะปานกลางและระยะยาว
  ใช้เงินยูโร/ดอลล่าร์สหรัฐ
  ตัวอย่าง: ราคาเสนอซื้อ (Ask) คือ 1.4390 ราคาขาย (Bid) คือ 1.4393 และมีการกระจายส่วนต่าง 3 จุดระหว่างราคาเสนอซื้อ
  หากคุณต้องการซื้อ EUR ในขณะนี้จะมีการเทรดที่ 1.4393 ผลกำไรและขาดทุนจะแสดงผลขาดทุน 3 คะแนนซึ่งเท่ากับ -30 USD (3 * 10 = 30 ดอลลาร์)
  การสูญเสีย 30 ดอลล่าร์สหรัฐนี้สามารถมองเห็นเป็นค่าใช้จ่ายในการเปิดตำแหน่ง การกระจายส่วนต่างที่เป็นจริงคือค่าใช้จ่ายของการทำธุรกรรมของเรา

 • มูลค่าจุด (PIP VALUE)

  มูลค่าจุด (PIP VALUE) คือช่วงเวลาในระหว่างการทำการเทรด โดยมูลค่าอยู่ระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน

 • มาร์จิ้น(Margin)/เลเวอเรจ (Leverage)

  มาร์จิ้น(Margin)หมายถึงเงินที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายจ่ายตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในตลาดการค้าและใช้สำหรับการชำระบัญชีและการรับประกันการทำธุรกรรมเท่านั้น
  ใช้มาร์จิ้น(Margin) = lot * unit unit /เลเวอเรจ (Leverage)
  มาร์จิ้น(Margin)ที่ใช้สำหรับทองและเงิน = ล๊อต * หน่วยสัญญา * ราคาตลาด / เลเวอเรจ(Leverage)
  ส่วนต่างของสัญญาซื้อขาย(CFD)ได้รับการแก้ไขแล้ว
  มาร์จิ้น(Margin)ที่มีจำหน่าย = มูลค่าสุทธิ -มาร์จิ้น(Margin)ที่ใช้ - สเปรด(Spread)

 • หลักประกันส่วนเพิ่ม (Variation Margin)

  กำหนดให้สำนักหักบัญชีกำหนดเรียกเงินหลักประกัน เมื่อจำนวนเงินของบัญชีส่วนแบ่งสมาชิกขาดเกินจำนวนที่กำหนด เพื่อรักษาเงินหลักประกันตามระดับอัตราส่วนกำไรขั้นต้น จึงขอให้สมาชิกเพิ่มเงินมัดในเงินหลักประกัน
  สำหรับวันเวลาปัจจุบันที่หักส่วนของตำแหน่งคือยอดเงินกองทุน ถ้าส่วนของวันเวลาปัจจุบันมีค่าน้อยกว่าส่วนของตำแหน่ง ก็หมายความว่ายอดเงินกองทุนมีค่าเป็นลบ ซึ่งก็หมายความว่าเงินหลักประกันส่วนเพิ่มไม่เพียงพอ

 • Lot หรือ ขนาดสัญญา (CONTRACT SIZE)

  mt4_basic_knowledge_content_img2

  จำนวนสัญญาในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเรียกว่าหน่วยสัญญาซึ่งเป็นปริมาณธุรกรรมซึ่งเป็นจำนวนเงินที่จะซื้อ/ขาย
  ตัวอย่าง
  ในสกุลเงินต่างประเทศ 100,000 หน่วยสัญญาเป็น 1 ล็อตมาตรฐานเรียกอีกชื่อว่า 100K (K = กิโลกรัม)
  ซึ่งหมายความว่ามูลค่าการเทรดขั้นต่ำต่อ 1 แผ่นคือ 100,000 ค่าสกุลเงินหลัก

 • การประมวลผลแบบโดยตรง (STP)

  STP ย่อมาจาก Straight though processing การประมวลผลแบบโดยตรงเป็นวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการเชื่อมโยง (ไม่มีผู้ค้าหลังเวที dealing desk ภาษาอังกฤษแปลว่า "โต๊ะซื้อขาย") ซึ่งหมายถึงมีการควบคุมราคาและราคาตลาด (นั่นคือไม่มีตลาด)
  คำสั่งซื้อของลูกค้าทั้งหมดถูกส่งตรงไปยังผู้จัดหาสภาพคล่อง (ผู้ให้บริการสภาพคล่อง
  ได้แก่ โบรกเกอร์และธนาคารอื่นๆ) และราคาซื้อ/ขายจะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการสภาพคล่องเหล่านั้น
  แพลตฟอร์มของ STP ไม่จำเป็นต้องมีสำนักงานขายของผู้ประกอบการค้าปลีกโดยตรง จะเชื่อมต่อข้อมูลใบสั่งซื้อทั้งหมดกับผู้ให้บริการสภาพคล่อง เหตุเพราะสภาพคล่องจึงช่วยให้ธุรกิจมีสถานะตรงกันข้ามกับลูกค้าเพื่อการค้า ในเวลาเดียวกันตำแหน่งดังกล่าวจะถูกปิดโดยการทำธุรกรรมครั้งต่อไปกับอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่ง ผลกำไร

  3 องค์ประกอบสำคัญของแพลตฟอร์ม STP Forex

  1) การจัดหาสภาพคล่อง
  แพลตฟอร์มการเทรด ECN ส่งคำสั่งซื้อไปยังการรวมเงินสดของECN ซึ่งมีผู้ให้บริการสภาพคล่องรายใหญ่หลายรายที่ซื้อขายระหว่างธนาคาร
  แพลตฟอร์ม STP มีการรวมเงินสดสภาพคล่องภายในตัวเองซึ่งประกอบด้วยผู้ให้บริการสภาพคล่องที่กำหนดไว้หลายรายและเป็นผู้ให้บริการสภาพคล่องเพียงรายเดียวที่ลงนามในข้อตกลงนายหน้า STP เท่านั้น ผู้ให้บริการสภาพคล่องเหล่านี้เสนอราคาซื้อ/ขายที่ดีที่สุดสำหรับใบสั่งซื้อจากแพลตฟอร์มการเทรด STP สภาพคล่องที่ดีขึ้นจะทำให้ราคาซื้อ/ขายดีขึ้นและส่วนต่างราคาจะลดลง หากมีผู้ให้บริการสภาพคล่องเพียงรายเดียวจะไม่มีการแข่งขันด้านราคาระหว่างผู้ให้บริการด้านสภาพคล่องซึ่งเทียบเท่ากับการเพิ่มพ่อค้าคนกลางเพื่อการค้าภายใน

  2) ประเภทค่าสเปรด (Spread)
  การกระจายส่วนต่าง STP แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบคงที่:การกระจายส่วนต่างจะไม่ได้รับการปรับปรุงตามราคาเสนอซื้อที่ต่ำสุดจากผู้ให้บริการสภาพคล่องหลายรายการ สำหรับการกระจายส่วนต่างจะได้รับการแก้ไขเสมอ บทบาทของผู้ให้บริการสภาพคล่องคือคู่ค้ารายเดียว ซึ่งในกรณีนี้ผู้ให้บริการสภาพคล่องจะกำหนดราคาซื้อ/ขาย
  การกระจายส่วนต่าง STP แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบลอยตัว:ผู้ให้บริการสภาพคล่องจะเสนอราคาที่สูงสุดและนายหน้า STP จะเลือกราคาเสนอที่ดีที่สุดจากผู้ให้บริการสภาพคล่องรายหนึ่งหรือจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่นเพื่อให้ลูกค้าที่มีการกระจายส่วนต่างการเทรดต่ำที่สุด

  3) การดำเนินการทันทีหรือการดำเนินการภายในตลาดทันที หมายความว่าคำสั่งซื้อจะไม่เข้าสู่ตลาดโดยตรงและจะดำเนินการโดยนายหน้าก่อน
  การดำเนินการตามราคาตลาดระบุว่ามีการส่งข้อมูลคำสั่งซื้อไปยังตลาดและราคาจะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการสภาพคล่องในตลาด
  โบรกเกอร์ STP เสนอการดำเนินการทางการตลาดเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงตลาดได้โดยตรง DMA (Direct Market Access)

 • เครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ECN

  ECN เครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Communication Network เรียกย่อว่า ECN)
  ใบสั่งซื้อของผู้ใช้ ECN จะเชื่อมโยงกับเครือข่ายนี้โดยไม่ระบุตัวตนและราคาซื้อขายทั้งหมดเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทั้งหมดในสภาพแวดล้อม ECN
  รวมถึงนักลงทุนรายย่อย ธนาคารขนาดเล็ก สถาบันการลงทุน กองทุนป้องกันความเสี่ยง ฯลฯ ตามการเพิ่มประสิทธิภาพของราคาและเวลาให้เป็นธรรม
  คำอธิบายโดยทั่วไป โหมด ECN ประกอบด้วยการเชื่อมต่อแบบ STP ประโยชน์ที่ดีที่สุดของ ECN คือความเป็นธรรม
  แบบจำลอง ECN ที่แท้จริงมีหน้าที่เฉพาะในการส่งคำสั่งซื้อของลูกค้าและรายได้ค่าคอมมิชชั่นในขณะที่คำสั่งซื้อของลูกค้าซื้อขายกับคู่ค้ารายอื่นในการรวมเงินสดสภาพคล่องของ ECN การค้าคู่สัญญาอื่นๆ คู่สัญญาอาจเป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยง สถาบันการเงินหรือสถาบันที่ไม่ใช่ธนาคารหรือผู้ลงทุนรายอื่นๆ นอกจากนี้เนื่องจาก ECN มีการรวมสภาพคล่องไว้เป็นจำนวนมากเพื่อที่จะได้รับโอกาสในการสั่งซื้อเพิ่มเติม
  ผู้ให้บริการสภาพคล่องเหล่านี้จะแข่งขันกันเพื่อให้ลูกค้าสามารถยอมรับต้นทุน
  ในการทำธุรกรรมที่ต่ำกว่า นั่นคือส่วนต่างของราคาและการทำธุรกรรมด้วยความรวดเร็วที่สุด

 • ระบบการเทรดอัจฉริยะ EA

  ระบบการเทรดอัจฉริยะคือ Expert Advisor (ชื่อย่อ EA)นอกจากนี้ยังสามารถเรียกเป็น "ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ"หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นระบบการเทรดอัจฉริยะ
  เป็นการดำเนินการสั่งซื้อของผู้ประกอบการผ่านระบบคอมพิวเตอร์จำลองสำหรับทำกระบวนการเทรด เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการสั่งซื้อตามโปรแกรรมการเทรดล่วงหน้าก่อนที่แก้ไข กลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติโดยทั่วไปประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการคือ การดำเนินการตามคำสั่ง การบริหารความเสี่ยงและกองทุน
  ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคือระบบการเทรดสกุลเงินทางการเงินระหว่างประเทศที่ทำงานบนแพลตฟอร์มการเทรดเฉพาะเจาะจง
  หลักการคือการเขียนกลยุทธ์ซื้อขายสกุลเงินทางการเงินระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในภาษาการเขียนโปรแกรมพิเศษ (MQL/ Java/C ++)
  โดยให้คอมพิวเตอร์ดำเนินการตามตำแหน่งและการเทรดโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  ผลกำไรและขาดทุนขึ้นอยู่กับคุณภาพของกลยุทธ์ระบบการเทรด

  ตรรกะการทำธุรกรรมที่สมบูรณ์ประกอบด้วย:

  1. เงื่อนไขการรับเข้ารับการตัดสิน
  2.การพิจารณาเงื่อนไขตำแหน่ง
  3.การควบคุมตำแหน่ง

  แนวคิดการทำธุรกรรมที่สมบูรณ์ประกอบด้วย

  1.พิจารณาการเข้าสู่ตลาด
  2.ตำแหน่งพิจารณาเงื่อนไข
  3.การควบคุมตำแหน่ง
  4.พิจารณาการออกตลาด

  คุณภาพของระบบการเทรดอัจฉริยะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเทรดของผู้ค้า กลยุทธ์การเทรดที่ดีสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างมั่นคงแม้จะเกิดความสูญเสีย
  แต่ก็จะถูกควบคุมภายในช่วงหนึ่ง และกลยุทธ์การเทรดที่ไม่ดีอาจทำให้เกิดการสูญเสียหรือแม้กระทั่งตำแหน่งสั้นๆในช่วงระยะเวลาสั้นๆ
  ปัจจุบัน EA มีอยู่ 2 ประเภท: อัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ
  EA แบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์จะใช้กลยุทธ์การเทรดโดยอัตโนมัติ
  ในขณะที่ EA กึ่งอัตโนมัติในการสั่งซื้อหรือปิดตำแหน่งผู้ใช้ต้องดำเนินการด้วยตนเอง
  EA แบบดั้งเดิมแบ่งออกเป็น:ประเภทตาราง ประเภทของเทรนด์ ประเภทป้องกันความเสี่ยง อำนาจการชี้ขาด

 • การทำตลาด(MM/MARKETS MAKER)

  เกิดขึ้นจากความไม่สมดุลกันระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ในตลาดที่ขาดสภาพคล่องนั้น เนื่องจากฝ่ายผู้ซื้อและฝ่ายผู้ขายไม่จำเป็นต้องพบหน้ากันหรือซื้อขายสินค้าในจำนวนเดียวกัน ความแตกต่างระหว่างเวลาและช่องว่างนี้นำมาซึ่งการเทรดที่ไม่สำเร็จ การเกิดขึ้นของผู้ดูแลสภาพคล่องการเทรด ทำให้เกิดความเป็นไปได้ในการเกิดการเทรดในแต่ละช่วงเวลาที่ไม่ตรงกัน

  ลักษณะพิเศษคือ:

  1) รูปแบบกำไรผ่านการควบคุมการเทรดสเปรดเพื่อหากำไรโดยไม่มีความตั้งใจเก็งกำไรที่เห็นได้ชัด;
  2) วิธีการค้าผู้ผลิตในตลาดจำเป็นต้องให้ราคาทวิภาคีกับตลาดและไม่ทราบล่วงหน้าทิศทางการเทรดของฝ่ายตรงข้ามตลาดเป็นธุรกรรม passive ในระดับหนึ่งกับบทบาทของเสถียรภาพความผันผวนของราคาตลาด;
  3) การบริหารความเสี่ยงเนื่องจากการเทรดเบาบางผู้บริหารตลาดป้องกันความเสี่ยงจากสินค้าคงคลัง
  4) ภาระหน้าที่ในการทำธุรกิจ หากลูกค้าต้องการเสนอราคาเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรายงานการเสนอราคาเพื่อซื้อและขายจะต้องอยู่ในช่วงที่กำหนดและจำนวนเงินขั้นต่ำของการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ
  5) เมื่อขาดสภาพคล่องในตลาดหรือความผันผวนของราคาโดยผู้บริหารการตลาดเสนอราคาเพื่อส่งเสริมการทำธุรกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

  ตามรูปแบบการอยู่ร่วมกันของระบบการเสนอราคา
  ระบบการตลาดสามารถแบ่งออกเป็น ระบบการตลาดแบบบริสุทธิ์และระบบการตลาดแบบผสมผสาน
  ระบบการตลาดแบบบริสุทธิ์ หมายถึงผลิตภัณฑ์การทำธุรกรรมทั้งหมดจะผ่านผู้บริหารการตลาดเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
  ระบบการตลาดแบบผสมผสาน หมายถึงการทำธุรกรรมแบบผสมผสานโดยการทำธุรกรรมของผลิตภัณฑ์อาจผ่านการทำธุรกรรมแล้ว หรืออาจเสนอราคาในรูปแบบการประมูลร่วมโดยผู้บริหารการตลาด
  อย่างไรก็ตามรูปแบบ MM ของผู้บริหารการตลาดมักจะจำแนกกลุ่มลูกค้า ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าต้องเผชิญกับความเหวี่ยงตัว(slippage)ทำให้เกิดการสั่งซื้อ สำหรับการบริหารซ้ำ ข้อเสนอและอุปสรรคอื่นๆ รวมถึงผู้ผลิตในตลาดและลูกค้าที่เล่นการพนันโดยทั่วไปจะได้ราคาที่ดีและความโปร่งใส สำหรับผู้บริหารการตลาดรวมทั้งการทำข้อเสนอซ้ำอาจเกิดอุปสรรคต่างๆขึ้น ผู้บริหารการตลาดมักจะให้อัตราการต่อรองที่ดีรวมถึงความโปร่งใส ต่อลูกค้าจะทำธุรกรรม

 • การเสนอราคาซื้อ BID/การเสนอราคาขาย ASK

  mt4_basic_knowledge_content_img3

  ราคาประมูล คือ ราคาในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เต็มใจซื้อคู่สกุลเงิน
  ผู้ค้าสามารถขายสกุลเงินหลักในราคานี้ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายของใบเสนอราคา
  ตัวอย่าง ดอลลาร์ / ฟรังค์สวิสมีราคา 1.4527/32 ราคาซื้อ 1.4527; นั่นคือคุณสามารถขายเหรียญ 1 เหรียญสหรัฐได้ 1.4527 เหรียญฟรังก์สวิส
  การเสนอราคาขาย คือราคาในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนยินดีที่จะขายคู่สกุลเงิน
  ผู้ซื้อขายสามารถซื้อสกุลเงินพื้นฐานในราคานี้ซึ่งอยู่ทางด้านขวาของใบเสนอราคา ตัวอย่าง ดอลลาร์ / ฟรังก์สวิสมีราคา 1.4527/32 ราคาขาย 1.4532; นั่นคือคุณสามารถซื้อฟรังก์สวิสได้ 1.4532 ฟรังก์ราคา 1 เหรียญสหรัฐฯหรือที่เรียกว่าการขายอัตราแลกเปลี่ยน

 • สเปรด (SPREAD)

  สเปรด(SPREAD)คือความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อกับราคาขาย

 • ใบเสนอราคา QUOTATION

  อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะแสดงในรูปแบบต่อไปนี้:
  สกุลเงินพื้นฐาน / เสนอราคาสกุลเงิน / ราคาขาย
  เช่น EUR / USD 1.2604 / 07, GBP / USD 1.5089 / 94, Swiss franc / JPY 84.40 / 45
  ภายใต้สถานการณ์ปกติจะมีเฉพาะตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายเท่านั้น หากราคาเสนอซื้อสูงกว่าราคาเสนอ 100 pips ด้านขวาของเครื่องหมายทับจะมีตัวเลข 3 ตัว (เช่นยูโร / โครนสาธารณรัฐเช็ก 32.5420 / 780) โดยจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อสกุลเงินอ้างอิงอ่อนแอมาก

 • สภาพคล่อง (LIQUIDITY)

  สภาพคล่องเป็นความสามารถของนักลงทุนในการเทรดสินทรัพย์จำนวนหนึ่งในราคาที่เหมาะสมโดยอิงตามภาวะอุปสงค์และอุปทานขั้นพื้นฐานของตลาด ใส่เพียงแค่สภาพคล่องเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจำนวนหนึ่งของการทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว
  ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้นเท่าใดต้นทุนการทำธุรกรรมแบบเรียลไทม์จะลดลง
  โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมที่ต่ำกว่าหมายถึงสภาพคล่องที่สูงขึ้นหรือราคาที่เหมาะสมขึ้น
  วิธีการวัดสภาพคล่อง
  ความลึกของตลาด: ตัวบ่งชี้ความลึกหมายถึงความลึกของข้อเสนอพิเศษนั่นคือในราคาที่กำหนด (โดยปกติคือข้อเสนอที่ดีที่สุด) กับจำนวนคำสั่งซื้อ
  ความลึกของการทำธุรกรรม: ขนาดของรายการซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ในการวัดราคาซื้อขายที่ดีที่สุดสำหรับจำนวนการทำธุรกรรม
  การปรับปรุงความลึก: หมายถึงคำสั่งซื้อเมื่อจำนวนคำสั่งซื้อมากกว่าราคาเสนอที่ดีที่สุดสำหรับข้อเสนอพิเศษคำสั่งซื้อจะเท่ากับหรือดีกว่าราคาธุรกรรมของสถานการณ์
  อัตราที่ใบสั่งซื้อดำเนินการจริงในตลาด
  อัตราการหมุนเวียนรวมถึงตัวบ่งชี้ที่ 3 ได้แก่
  ประการที่ 1)การสั่งซื้อราคาตลาดและข้อจำกัดของราคาเสนอที่ดีที่สุดในการสั่งซื้อความน่าจะเป็นของธุรกรรมแบบเรียลไทม์
  ประการที่ 2)การสั่งซื้อตามราคาเดียวของทุกอัตราส่วนสำหรับทำธุรกรรม
  ประการที่ 3)ส่วนคำสั่งของการดำเนินการตามปริมาณคำสั่งจากอัตราส่วน อัตราการหมุนเวียนยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญมากสำหรับคำสั่งซื้อราคาที่ต่ำกว่าข้อเสนอที่ดีที่สุด

  mt4_basic_knowledge_content_img4

 • ดอกเบี้ยค้างคืน (SWAP)

  ในการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศธุรกรรมแต่ละรายการเกี่ยวข้องกับสกุลเงินสองสกุลซึ่งประกอบด้วยสองอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันและการชำระเงินหรือการรับดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างสองและตำแหน่งของตำแหน่งอัตราดอกเบี้ยคำนวณจากฐาน ความแตกต่างระหว่างความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยของทั้งสองประเทศเมื่อนักลงทุนมีอัตราการขายที่สูงขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยจะได้รับเมื่ออัตราดอกเบี้ยของนักลงทุนสูงขึ้นสกุลเงินที่ต่ำกว่านี้คุณสามารถได้รับดอกเบี้ยค้างคืน ดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของธนาคารตามการชำระเงินล่าช้า T +2 นั่นคือสองธนาคารเริ่มคำนวณงานในภายหลังดูการคำนวณ Forex
  ดอกเบี้ยต่อปี = อัตราดอกเบี้ยต่อปี / 360 วัน * 1 ขนาดสัญญามาตรฐานขนาดใหญ่ * ล็อต * อัตราแลกเปลี่ยน (ยาว / สั้น) * วันอัตราดอกเบี้ย

 • การหักบัญชี(CLEARING)

  โยนความเสี่ยงให้กับตลาดหรือผู้ให้บริการสภาพคล่อง (สถาบันการเงิน)

 • เก็งกำไร (SCALP)

  การเก็งกำไร หมายถึงการติดตามวิธีการเทรดระยะสั้นแบบพิเศษอย่างรวดเร็ว
  โดยนักลงทุนจะทำการสั่งซื้อและปิดสถานะในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งจะทำเกิดการเทรดระยะสั้นอย่างรวดเร็ว การเก็งกำไรนี้ทำให้นักลงทุนต้องมุ่งสู่ตลาด เพื่อช่วยส่งเสริมแรงต้านให้ตัดสินให้ถูกต้อง หลังจากนั้นจะใช้อัตราเลเวอเรจ(Leverage)ที่สูงเพื่อทำกำไร สิ่งแสดงให้เห็นถึงแบบจำลองชนิดหนึ่งที่อาศัยความเป็นไปได้ที่จะทำกำไรตามความเป็นจริง

 • เปอร์เซ็นต์การจัดสรรหน่วยงานการบริหาร PAMM(PERCENTAGE ALLOCATION MANAGEMENT MODULE)

  รูปแบบการจัดการ PAMM เป็นเปอร์เซ็นต์ของรูปแบบการบริหารการกระจาย (เปอร์เซ็นต์การจัดสรรหน่วยงานการบริหาร)
  หมายถึง บัญชีการเงินการลงทุน ผู้ลงทุนและผู้จัดการกองทุนบัญชีตามสัดส่วนที่ตกลงกันของการกระจายผลกำไร นักลงทุนสามารถใช้สติปัญญาของผู้จัดการบัญชี PAMM และความมั่งคั่งของประสบการณ์การเทรดเข้าบัญชี PAMM โดยผู้บริหารบัญชีมีอินเตอร์เฟซการบริหารแบบรวมศูนย์ในนามของธุรกรรม ผู้จัดการบัญชีแยกส่วนรายได้จากการทำธุรกรรมเป็นเงินค่าบริหาร

 • ซอฟต์แวร์การบริหารหลายบัญชี MAM

  mt4_basic_knowledge_content_img5

  MAM เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการหลายบัญชีช่วยให้นักลงทุนมืออาชีพสามารถจัดการบัญชีหลายบัญชี MAM สามารถเพิ่มบัญชีการเทรดได้ไม่จำกัดรูปแบบและสามารถแจกแจงเป็นเปอร์เซ็นต์หรือตามสินทรัพย์
  คำสั่งบัญชี MAM สามารถทำธุรกรรมกลุ่มโดยจัดสรรเป็นครั้งคราวของบัญชีบริหารทั้งหลาย คุณยังสามารถสั่งซื้อได้ทั้งหมด รวมถึงตั้งค่าสำหรับผู้จัดการเงิน

 • โมดูลการจัดสรรล็อต LAMM(LOT ALLOCATION MANAGEMENT MODULE)

  รูปแบบการจัดการ LAMM เป็นคำย่อของโหมดการจัดสรรล็อต (Lot Allocation Management Module) หมายถึงผู้จัดการกองทุนมีความสามารถในการจัดการบัญชีลูกค้าแต่ละบัญชีแยกต่างหากและจัดการผ่านหน้าอินเทอร์เฟซเดียว ซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดการเงินทุนสามารถทำการเทรดได้
  การควบคุมกำกับดูแลหลายบัญชีได้โดยไม่ต้องเข้าสู่รายการบัญชี
  เนื่องจากผู้จัดการเงินจัดการบัญชีลูกค้าแต่ละบัญชีแยกกัน ดังนั้นอัตรากำไร/ขาดทุนและสวอป(Roll Over)จะมีความแตกต่างกันไป
  LAMM เป็นบัญชีการจัดการทั่วไปทั้งหมดของลูกค้า โดยลูกค้าต้องลงนามใน "หนังสือจำกัดการมอบอำนาจ " ในการจัดการบัญชีการค้าของ ลูกค้าจะได้ใช้บัญชี LAMM ซึ่งอยู่ภายใต้ LAMM
  บัญชี LAMM สามารถเลือกดำเนินการและกำหนดจำนวนการทำงานกับบัญชีเหล่านั้น ภายใต้ชื่อแต่ละรายชื่อก่อนสั่งซื้อ
  บัญชีภายใต้ชื่อ LAMM เป็นบัญชีแบบอ่านอย่างเดียวและลูกค้าไม่สามารถทำการเทรดด้วยตนเอง ลูกค้าสามารถกรอก "เพิกถอนหนังสือจำกัดการมอบอำนาจ" เพื่อถอนบัญชีของ LAMM หลังจากนั้นลูกค้าจึงจะสามารถใช้บัญชีทำการเทรดได้

 • การเทรดสุทธิ (POSITION)

  การเทรดสุทธิ เป็นข้อตกลงทางการตลาดซึ่งเป็นส่วนแรกของสัญญาการเทรด ผู้เทรดการซื้อหมายถึงคาดการณ์ว่าตำแหน่งจะสูงขึ้น ถ้าขายออกคาดการณ์ว่าตำแหน่งจะลดลง

 • ราคาขาลง (SHORT)

  ผู้เทรดคาดการณ์ว่าราคาตลาดฟอร์เร็กซ์จะลดลง โดยราคาขายของตลาดในช่วงนี้จำนวนสกุลเงินหรือสัญญาสิทธิ์ ฯลฯ ราคาลดลง หลังจากนั้นถึงจะค่อยกลับมาเพิ่มขึ้น

 • ราคาขาขึ้น (LONG)

  ผู้เทรดคาดการณ์ว่าราคาตลาดฟอร์เร็กซ์จะอยู่ในช่วงขาขึ้น โดยใช้ราคาในช่วงนี้ซื้อสกุลเงินเข้าในปริมาณที่แน่นอน
  หลังจากที่รออัตราการแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น โดยใช้การป้องกันความเสี่ยงของราคาค่อนข้างสูงเพื่อหากำไร วิธีนี้เป็นวิธีการซื้อขายแบบซื้อก่อนขายทีหลัง

 • ราคาเท่ากัน (AT PAR)

  ราคาที่ไม่ใช่ขาขึ้นและลง เรียกอีกอย่างว่า ราคาเท่ากัน ถ้าผู้ลงทุนไม่มีโพซิชั่น หรือโพซิชั่นทุกโพซิชั่นลบล้างซึ่งกันและกัน ลักษณะนี้ก็เรียกว่า ราคาเท่ากัน

 • เปิดพอร์ต (OPEN POSITION)

  รายการใดๆที่ยังไม่ได้รับการชำระบัญชีตามจริงหรือเทียบเท่าในรายการตรงข้ามหรือตรงข้าม

 • ปิดการซื้อขาย (CLOSED POSITION)

  การขายออก (ซื้อเข้า) ของสกุลเงินที่เหมือนกันโดยปิดการซื้อขายแล้ว จากนั้นการทำการซื้อเข้า (ขายออก) โดยทำรายการที่ตรงกันข้าม

 • การป้องกันความเสี่ยง (HEDGE)

  การป้องกันความเสี่ยงเป็นแนวคิดวิธีการซื้อขายเป็นไปตามหลักการของ “ความเป็นกลางทางการตลาด”
  โดยพิจารณาถึงตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงเป็นรูปแบบทางการเงินและทิศทางของเวกเตอร์เป็นความเสี่ยงการซื้อขายเพื่อป้องกันความเสี่ยง
  คือการจัดการความเสี่ยงจากเครื่องมือทางการเงินในทิศทางต่างๆ โดยปกติจะผ่านการจับคู่ตำแหน่งเพื่อให้พอดีกับค่าความเสี่ยง (arbitrage) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่แน่นอนภายใต้การบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อหาช่องว่างการเก็งกำไรที่เกิดจากช่องว่างด้านประสิทธิภาพระหว่างตลาดหรือสินค้าโภคภัณฑ์ให้ใช้ 2 ธุรกรรมหรือมากกว่าเพื่อใช้เป็นกลไกการป้องกันความเสี่ยงและเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยลดความเสี่ยงทางการตลาด คำอธิบายง่ายๆ การซื้อขายทำกำไรและขาดทุนคือการซื้อขาย 2 รายการที่เกี่ยวข้องกับการตลาดในเวลาเดียวกันและตรงกันข้าม โดยมีจำนวนเท่ากับการหักล้างกำไรและขาดทุน

 • STOP LOSS

  STOP LOSS คือเมื่อปรากฏการขาดทุนจากการลงทุนไปในบางส่วนจะต้องสั่งออกทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนที่มากขึ้น หลักความเป็นจริงแล้วช่วงที่นักลงทุนเกิดความผิดพลาดขึ้นโดยนักลงทุนสามารถตั้งค่าจำกัดการขาดทุนให้น้อยที่สุดได้

 • STOP PROFIT

  STOP PROFIT คือในกรณีราคาหุ้นขึ้นไม่กี่เปอร์เซ็นหรือเพิ่มขึ้นถึงจุดราคาหนึ่งแล้วก็ลดพอร์ตกลง สามารถใช้วิธีนี้ควบคุมกำไรได้ผลที่ดีรวมถึงจะเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดให้ตนเอง

 • ระยะห่าง (INTERVAL)

  สกุลเงินที่อยู่ในช่วงระยะเวลาความผันผวนไปมา

 • การผันผวนของราคา DETRENDED PRICE OSCILLATOR

  สกุลเงินที่ผันผวนขึ้นลงในช่วงเวลาหนึ่ง

 • เป้าหมายราคา/ด้านล่างราคา SHIFT UP / SHIFT DOWN

  เป้าหมายราคา ด้านบนราคาเรียกว่าแนวต้าน ด้านล่างราคาเรียกว่าแนวรับ

 • ด้านล่าง (BOTTOM)

  ช่องล่างแนวรับที่สำคัญ

 • เวลาระยะยาว/กลาง/สั้น LONG RUN/MEDIUM RUN/SHORT RUN

  เวลาระยะยาว: 1 เดือน – ครึ่งปีขึ้นไป (200pipsขึ้นไป)
  เวลาระยะกลาง: 1 สัปดาห์ – 1เดือน(100pips-200pips)
  เวลาระยะสั้น: 1วัน -1สัปดาห์ (30-50pips) ราคาเคลื่อนไหวตลาด

 • ตลาดกระทิง/ตลาดหมี (BULL MARKET/BEAR MARKET)

  ตลาดกระทิงคือตลาดขาขึ้น ตลาดหมีคือตลาดขาลง

 • ตลาดผันผวนไร้ทิศทาง (CHOPPYMARKET)

  ความผันผวนของราคาสูงขึ้นหรือลดลง การเปลี่ยนแปลงของราคาไม่มาก ราคาในตลาดจะถูกกระตุ้นอยู่กับที่เหมือนดั่งหนังวัว ในตลาดนี้จะมีปริมาณการซื้อขายลดลง CHOPPYMARKETเป็นการซื้อขายของ 2 ฝ่ายที่แสดงราคาที่อยู่ในช่วงที่สมดุล

 • THIN MARKET / ACTIVE MARKET

  THIN MARKET คือปริมาณการซื้อขายน้อยและมีความผันผวนที่น้อย ACTIVE MARKET คือปริมาณการซื้อขายมากและความผันผวนสูง

 • UP / DOWN

  เนื่องจากข่าวหรือเหตุผลอื่นๆทำให้มูลค่าของเงินตรามีทิศทางการเคลื่อนตัวที่ชัดเจนขึ้น

 • การหยุดชะงัก (DEADLOCK)

  ราคาในตลาดไม่ชัดเจน ระยะห่างแคบมาก

 • การปรับฐาน (CORRECTION)

  หลังจากผ่านช่วงราคาขาขึ้นหรือราคาขาลงภายในเวลาอันรวดเร็ว จะเห็นแนวต้านและแนวรับที่เริ่มจะเคลื่อนที่ผันผวนขึ้นลงเล็กน้อยและความผันผวนจะมีประมาณ15%

 • ความผันผวนของราคาที่สูง/ย้อนกลับMAKE CORRECTION

  ในแนวโน้มความผันผวนของราคาที่สูง สภาพราคาในตลาดจะย้อนกลับ

 • BOTTOMING

  เมื่อราคาขาลงไปถึงหนึ่งจุด ความผันผวนจะไม่มากและระยะห่างน้อยภายในช่วงเวลาหนึ่ง (เปรียบเสมือนการจัดเรียงกล่อง)

 • จุดตัดกัน(BREAKPOSITION)

  แนวรับและแนวต้านขาดกระทันหัน(โดยปกติจะตัดกันที่20—30pipsขึ้นไป)

 • เบลคหลอก FALSE BREAKOUT

  แนวต้านหรือแนวรับที่ขาดกะทันหันแต่จะกลับมาเป็นปกติทันที

 • เส้นแนวต้าน (UPER)

  ราคาที่คาดการณ์ว่าจะสามารถขายออกได้

 • ROLL-UP / DRILL-DOWN

  ราคาทดลอง

 • ความตกใจและเทขาย (PANIC SELLING)

  เป็นภาวะที่เมื่อทราบข่าวอะไรมาแล้วตกใจจนต้องเทขายปิดพอร์ต โดยไม่คำนึงถึงราคาว่าจะดีหรือไม่

 • LONG COVERING / SHORT COVERING

  เมื่อตลาดเป็นช่วงขาลง หลังจากนั้นทิศทางเปลี่ยนเป็นขาขึ้น (ตลาดราคาซื้อหรือปิดพอร์ตการซื้อ)ซึ่งเดิมคือตลาดขาขึ้น เพราะเหตุจากข่าวหรือข้อมูลจึงทำให้ขายออก (ตลาดราคาขายหรือปิดพอร์ตการขาย)

 • ONE-DAY REVERSAL

  เดิมทีเป็นโพซิชั่นขาลง / ราคาตลาดอยู่ที่ราคาขาย แต่พอถึงช่วงบ่ายกลับกลายเป็นโพซิชั่นตรงข้าม ราคาอยู่ที่ขาขึ้น /ราคาตลาดอยู่ที่ราคาซื้อ โดยราคาสูงกว่าราคาเปิดตลาด

 • SELLING PRESSURE / BUY GAS

  คำสั่งรายการขายสูง คำสั่งรายการซื้อต่ำ

 • STOP BUYING

  หลังจากทิศทางการขายตลาดฟอเร็กซ์ได้เสร็จสิ้น อัตราการแลกเปลี่ยนจะไม่ลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้น จะถูกกำหนดให้เป็นราคาขาลงและไม่ต้องซื้อกลับมา

 • จำนวนล็อตของการซื้อขาย (LOCK POSITION)

  เป็นหนึ่งในวิธีการทำเงินประกัน คือจำนวนล็อตของการซื้อขายที่เหมือนกัน แต่จะไม่ปิดการซื้อขาย

 • รายการที่อยู่ในภาวะขาดทุน (WANDERING ORDER)

  WANDERING ORDER หมายถึง รายการที่อยู่ในภาวะขาดทุน โดยจะไม่มีการปิดพอร์ตและยังคงอยู่ที่ภาวะขาดทุนโดยเฝ้ารอเวลาให้ตลาดกลับมา กรณีนี้เปรียบเสมือนบัญชีนักฆ่า ซึ่งสถานการณ์นี้ยังหนักกว่าบัญชีที่มีการเปิดพอร์ตจำนวนมาก

 • GOOD-TILL-CANCELLED ORDER

  รายการซื้อขายที่สงวนโดยเทรดเดอร์ในราคาคงที่ รายการซื้อขายที่ลูกค้ายกเลิกจะมีผลก่อนสิ้นสุดการทำรายการ

 • จำกัดออเดอร์ (LIMIT ORDER)

  การกำหนดราคาหรือการกำหนดราคาซื้อเข้าที่ต่ำ การกำหนดราคาว่างหรือการกำหนดราคาขายออกที่สูง

 • การทำธุรกรรมจะปิดทันที AT SIGHT(ON DEMAND)

  การทำธุรกรรมจะปิดทันที แต่เงินจะเสร็จสิ้นภายใน 2 วันหลังจากทำธุรกรรม

 • การต่ออายุ (RENEWAL)

  ตามความแตกต่างระหว่าง 2 สกุลเงินจากการชำระจากบัญชี 1 รายการ
  จะได้รับการขยายเวลาไปอีก

OriginECN APP

ครอบคลุมการบริการ ดำเนินการเทรดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดทันที่