การแจ้งประกาศ

21/11/2018

GeminiCap ประกาศปรับเวลาซื้อขายผลิตภัณฑ์บางส่วนในช่วงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้า

20181121_1
20181121_2
20181121_3

แสดงรายละเอียด
16/11/2018

GeminiCap ประกาศสัญญาขยายเวลาล่วงหน้าเดือนพฤศจิกายน

origin-ecn-18111601_1
origin-ecn-18111601_2
origin-ecn-18111601_3

แสดงรายละเอียด
05/11/2018

GeminiCap ประกาศปรับเปลี่ยนเวลาการซื้อขายจากเวลาฤดูร้อนเป็น เวลาฤดูหนาวในสหรัฐอเมริกาของผลิตภัณฑ์บางส่วน ปี 2018

origin-ecn-18110501_1
origin-ecn-18110501_table_1
origin-ecn-18110501_table_2
origin-ecn-18110501_table_3
origin-ecn-18110501_3

แสดงรายละเอียด
26/10/2018

Origin ECN ประกาศการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการซื้อขายสินค้าบางส่วนในช่วงฤดูร้อน-หนาวทวีปยุโรป ปี 2018

origin-ecn-18102601_1
origin-ecn-18102601_2
origin-ecn-18102601_3
origin-ecn-18102601_4
origin-ecn-18102601_5
origin-ecn-18102601_6

แสดงรายละเอียด
23/10/2018

ประกาศความร่วมมือระหว่าง Origin ECN กับ GeminiCap

origin-ecn-18102301_1_2
origin-ecn-18102301_2
origin-ecn-18102301_3
origin-ecn-18102301_4
origin-ecn-18102301_5
origin-ecn-18102301_6
origin-ecn-18102301_7
origin-ecn-18102301_8
origin-ecn-18102301_9
origin-ecn-18102301_10

แสดงรายละเอียด
10/10/2018

Origin ECN ประกาศสัญญาขยายเวลาล่วงหน้าเดือนตุลาคม

origin-ecn-18092801_1
origin-ecn-18092801_2
origin-ecn-18092801_3
origin-ecn-18092801_4
origin-ecn-18092801_5
origin-ecn-18092801_6
origin-ecn-18092801_7

แสดงรายละเอียด
28/09/2018

Origin ECN ประกาศผลิตภัณฑ์ที่จะหยุดให้บริการในวันชาติจีน วันรวมชาติเยอรมนี วันผู้สูงอายุจีน

origin-ecn-18092801_1
origin-ecn-18092801_2
origin-ecn-18092801_3
origin-ecn-18092801_4
origin-ecn-18092801_5
origin-ecn-18092801_6

แสดงรายละเอียด
20/09/2018

Origin ECN ประกาศวันหยุดสำรับการให้บริการช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ (เทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วง) ปี 2561 และผลิตภัณฑ์ดัชนีฮั่งเส็ง (HSI)

e20180920_1
e20180920_2
e20180920_3
e20180920_4
e20180920_5

แสดงรายละเอียด
10/09/2018

Origin ECN ประกาศสัญญาขยายเวลาล่วงหน้าเดือนกันยายน

20180910_1
20180910_2
20180910_3
20180910_4
20180910_5
20180910_6

แสดงรายละเอียด
23/08/2018

Origin ECN ประกาศการปรับเปลี่ยนเวลาทำการวันหยุดฤดูร้อนของธนาคารในสหราชอาณาจักร 2018

2018082301_1
2018082301_2
2018082301_3
2018082301_4
2018082301_5
2018082301_6

แสดงรายละเอียด
หน้า 1 of 3123

OriginECN APP

ครอบคลุมการบริการ ดำเนินการเทรดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดทันที่