พาร์ทเนอร์กับ Origin ECN

พาร์ทเนอร์กับOrigin ECN ( IB)

พาร์ทเนอร์กับโบรกเกอร์ Origin ECN ( IB) จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 1. IB STD 2. IB VIP 3. IB ECN โดยสิ่งที่ลูกค้าพาร์ทเนอร์จะได้รับและผลประโยชน์ของแต่ละประเภท IB มีดังนี้

1. IB STD ลูกค้าจะได้รับโบนัสมากถึง 45-60 % และยิ่งลูกค้า IB แนะนำลูกค้าเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์มากขึ้นเท่าใดรายได้จากการเป็นตัวแทนลูกค้า Origin ECN ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น (สำหรับลำดับชั้นที่ 2 เป็นต้นไปลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ในการรับค่าคอมมิชชั่นโดยขึ้นอยู่กับการเจรจาข้อตกลงกับ IB หลักเท่านั้น สำหรับการเปิดบัญชีลูกค้าจะได้รับลิ้งจาก IB หลักเพื่อดำเนินการเปิดบัญชี )

2. IB VIP ลูกค้าจะได้รับโบนัสมากถึง 30-40 % และยิ่งลูกค้า IB แนะนำลูกค้าเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์มากขึ้นเท่าใดรายได้จากการเป็นตัวแทนลูกค้า Origin ECN ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น (สำหรับลำดับชั้นที่ 2 เป็นต้นไปลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ในการรับค่าคอมมิชชั่นโดยขึ้นอยู่กับการเจรจาข้อตกลงกับ IB หลักเท่านั้น สำหรับการเปิดบัญชีลูกค้าจะได้รับลิ้งจาก IB หลักเพื่อดำเนินการเปิดบัญชี )

3. IB ECN ลูกค้าจะได้รับโบนัสมากถึง $2.5/LOT และยิ่งลูกค้า IB แนะนำลูกค้าเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ได้มากขึ้นเท่าใดรายได้จากการเป็นตัวแทนลูกค้า Origin ECN ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น (สำหรับลำดับชั้นที่ 2 เป็นต้นไปลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ในการรับค่าคอมมิชชั่นโดยขึ้นอยู่กับการเจรจาข้อตกลงกับ IB หลักเท่านั้น สำหรับการเปิดบัญชีลูกค้าจะได้รับลิ้งจาก IB หลักเพื่อดำเนินการเปิดบัญชี )

 • เงื่อนไขตัวแทนโบรกเกอร์ Origin ECN ( IB)

  1. มีประสบการณ์การเทรด 1 ปีขึ้นไป
  2. สามารถอบรมและชี้แนะลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ
  3. มีความสามารถในการเปิดตลาดได้อย่างครอบคลุม
  4. ต้องมีลูกค้ามากกว่า 5 คน จากนั้นจึงจะสามารถยื่นคำขอค่าคอมมิชชั่นได้
  5. ยอดรวมการฝากเงิน IB ย่อย ทุก IB รวมกันภายใต้การแนะนำของ IB หลักต้องถึง $5000 จากนั้นจึงจะสามารถยื่นคำขอค่าคอมมิชชั่นได้

 • ภูมิหลังของกองทุน

  Origin ECN เป็น Broker ที่มีหน้าที่รับส่ง order คำสั่งซื้อขายของลูกค้าสู่ตลาด โดยมีรายได้ จาก ค่าสเปรด(spread) อย่างเดียวเท่านั้น
  Origin ECN ให้ความสำคัญ เรื่องการฟอกเงิน และความปลอดภัยของเงินลูกค้ามาเป็นอันดับ 1
  Origin ECN สนับสนุนและให้ความสำคัญต่อการให้ความรู้แก่นักเทรดเป็นอย่างมาก เพื่อให้นักเทรดทำกำไรและเป็นลูกค้ากับ Origin ECN
  Origin ECN ไม่มีการระดมทุน ไม่มีการช่วยเทรด และไม่มีการแจก EA
  Origin ECN ให้ความช่วยเหลือ IB ในการประสานงานระหว่าง IB เพื่อให้ IB ของ Origin ECN เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างรายได้ร่วมกัน
  Origin ECN ไม่มีสิทธิที่จะขอรหัสผ่านบัญชีเทรด MT4 ของลูกค้า และไม่สามารถแทรกแซงหรือข้องเกี่ยวกับการเทรดของลูกค้า
  Origin ECN ไม่มีการตั้งกองทุนใดๆ เพื่อระดมทุนหรือให้สมาชิกเข้ามาลงทุนโดยตรงกับ Origin ECN