การปฏิบัติตามความเสี่ยง

 • การปฏิบัติตามความเสี่ยง
 • การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง
 • ข้อมูลความปลอดภัย ASIC
 • เอกสารข้อมูลความเสี่ยง
 • การลงทุนมีความเสี่ยงสูง

  การทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสัญญาซื้อขายส่วนต่าง(CFD) หมายถึงการเทรดหลักทรัพย์มีความเสี่ยงสูง
  ซึ่งใช้เฉพาะกับบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบันที่สามารถรับความเสี่ยงจากการสูญเสีย ก่อนที่คุณจะตัดสินใจควรพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุนควรคำนึงถึง เป้าหมายการลงทุน สถานการณ์ทางการเงิน ประสบการณ์ สามารถยอมรับความเสี่ยง ฯลฯ เว็บไซต์นี้ใช้สำหรับเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงของคุณเท่านั้นไม่ได้อ้างอิงถึงคำแนะนำใดๆ คุณควรใช้ประสบการณ์ในการรับมือกับความเสี่ยงทั้งหมดในการเทรดหลักทรัพย์และตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบ หากมีคำถามใดๆ โปรดปรึกษาคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

 • มาร์จิ้น(Margin) และ เลเวอเรจ (Leverage)

  Origin ECN สามารถจัดหาบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้สูงถึง 400: 1 แต่การยกระดับสูง หมายถึงความสามารถในการทำกำไรสูงซึ่งก็จะส่งผลต่อความเสี่ยงที่มีค่อนข้างสูงด้วยเช่นกัน
  ราคาลอยตัวเล็กน้อยอาจทำให้เกิดความผันผวนของบัญชีสินทรัพย์สุทธิได้มากดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่คุณจะขาดทุนจากการเทรดส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของจำนวนเงินเริ่มต้นของคุณ ในด้านการแบกรับความเสี่ยงควรจะขึ้นอยู่กับความสามารถจากการแบกรับความเสี่ยงจากการลงทุนของคุณ

 • การทำรายการออนไลน์

  ธุรกรรมที่ดำเนินการทางออนไลน์มีความเสี่ยงบางอย่าง แต่ไม่รวมถึงความล้มเหลวของระบบอินเทอร์เน็ตในด้านความล้มเหลวของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์และปัจจัยเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ
  การอ้างว่าอยู่ในขั้นตอนการทำธุรกรรม ในกรณีมีปัญหาการเชื่อมต่อเนื่องจากปัญหาความเร็วของระบบเครือข่าย ปัญหาความล้มเหลวในการเข้าสู่ระบบหรือปัญหาอื่นๆ ซึ่งทาง Origin ECN ไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์ของคุณได้โดยเฉพาะเจาะจง
  Origin ECN จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียการเทรดทางออนไลน์ของลูกค้า ในเวลาเดียวกันเราจะเพิ่มประสิทธิ์์ภาพทางด้านออนไลน์รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ของเราต่อไป เรามุ่งมั่นที่จะจัดหาสภาพแวดล้อมการค้าที่ดีให้แก่คุณ

 • การวิเคราะห์การตลาด

  ความคิดเห็น ข่าวสาร การวิเคราะห์ หรือข้อมูลอื่นๆจะรวบรวมอยู่ทางเว็บไซต์ เพื่อมีไว้เป็นคำแนะนำเท่านั้น ซึ่งจะไม่เป็นการบ่งชี้แนวทางการลงทุนหรือกระตุ้นการลงทุนแต่อย่างใด เนื่องจากประเภทข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าจะเกิดผลทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึง(แต่ไม่กำหนด)ส่วนที่เป็นกำไรขาดทุน Origin ECN จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าจะในกรณีใดๆ

 • การใช้งานทางเว็บไซต์

  Origin ECN มีขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้ถูกต้อง เนื้อหาของเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ในกรณีที่ยังไม่มีการประกาศก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน
  คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้ตามกฎหมาย แต่คุณไม่ได้รับอนุญาตเพื่อใช้ทำการแทรกแซง ทำลาย โจมตีส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์

 • มาร์จิ้น(Margin) เพิ่มเติม

  คุณอาจได้รับโทรศัพท์สำหรับการแจ้งเตือนชั่วคราวโดยเนื้อหาจะเกี่ยวกับอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นสูงเพื่อรักษาตำแหน่งของคุณหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอัตราดอกเบี้ยภายในเวลาที่กำหนด ตำแหน่งของคุณจะราบรื่นและคุณจะต้องแบกรับความเสียหายที่เกิดขึ้น

 • โฮสติ้งการลงทุน

  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าได้รับสิทธิ์์์ Origin ECN จะไม่ให้บริการบัญชีโฮสติ้งและคำแนะนำด้านการเงิน เนื่องจากความเสี่ยงของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ลูกค้าของ Origin จำเป็นต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง บัญชีของตนจึงไม่สามารถดำเนินการได้โดยผู้อื่นหากลูกค้ายืนยันว่าต้องการใช้โฮสติ้งการลงทุน ทาง Origin ECN จะถือว่าเป็นธุรกิจการค้าของลูกค้าเอง การสูญเสียใดๆที่เกิดขึ้นจากบัญชีลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง Origin ECN ไม่เข้าร่วมกับสถาบันการเงินใดๆ พนักงานและนายหน้าของ Origin ECN จะไม่มีการแทรกแซงการทำธุรกรรมทางบัญชีของลูกค้าได้

 • การทำธุรกรรมของ EA

  การประมวลผล EA ทั้งหมดมีความไม่แน่นอน ดังนั้นหากคุณเลือกการทำธุรกรรมผ่าน EA โปรดรับผิดชอบต่อความเสี่ยงด้วยตนเอง
  Origin ECN จะยังคงเป็นกลางสำหรับลูกค้าที่ใช้โปรแกรมการเทรดโดยอัตโนมัติ (Expert Advisors) แต่ Origin จะไม่แนะนำ EA ให้คุณ
  ในเวลาเดียวกัน หากการทำธุรกรรม EA เกิดจากปัญหาในตำแหน่งเปิดหรือปิดไม่ว่าเกิดจากสถานการณ์ใดๆ ทาง Origin ECN จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • สลิปเพจ(Slippage)

  1) สลิปเพจ (Slippage) คืออะไร?
  สลิปเพจ(Slippage) คือช่องว่างระหว่างจุดที่ลูกค้าสั่งซื้อและจุดที่ทำธุรกรรมครั้งสุดท้ายในระหว่างการทำธุรกรรม

  2) สาเหตุที่เกิดขึ้นคืออะไร?

  มีเหตุผล 3 ประการสำหรับการเกิดสลิปเพจ(Slippage) ดังต่อไปนี้:
  เมื่อมีความล่าช้าในเครือข่ายลูกค้าจะออกคำสั่งล่าช้าดังนั้นจะมีช่องว่างระหว่างราคาเริ่มต้นและราคาทำธุรกรรม
  สลิปเพจ(Slippage) คือช่องว่างระหว่างจุดที่ลูกค้าสั่งซื้อและจุดที่ทำธุรกรรมครั้งสุดท้ายระหว่างการทำธุรกรรม
  เนื่องจากเราใช้โหมดการเทรดแบบไม่มีรอยต่อ (STP + ECN) คำแนะนำธุรกรรมทั้งหมดของลูกค้าจะถูกส่งโดยตรงไปยัง ECN และ ECN จะใช้โหมดการเทรดการจับคู่แบบอิเล็กทรอนิกจากนั้นปริมาณธุรกรรมของทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องตรงกัน หากมีความไม่สมดุลก็จะเกิดสลิปเพจ(Slippage)ขึ้น
  ตัวอย่างภาพต่อไปนี้: เมื่อลูกค้าขาย 1.1M ที่ 1.06852 จะขายได้ที่ 1.06852 แต่ถ้าลูกค้าขาย 3.7M ที่ 1.06852 ก็จะเท่ากับ 1.2M + 1M + 1.5M ราคาลึก 3 มีการถ่วงน้ำหนักและมีค่าเฉลี่ยในการชำระราคา (1.2 * 1.06852 + 1 * 1.06851 + 1.5 * 1.06849) /3.7=1.068505 เนื่องจากแพลตฟอร์ม MT4 ไม่ได้ให้มุมมองเชิงลึกดังนั้นในกรณีนี้จะเกิดสลิปเพจ(Slippage)ขึ้น

  图片1

  3) การเกิด STOP LOSS ,STOP PROFIT ในสลิปเพจ(Slippage)
  หลักการทำธุรกรรม:
  STOP LOSS และ STOP PROFIT หมายถึงราคาถึงจุดที่กำหนดหรือราคาที่กำหนดสูงเกินหลังจากนั้นจึงตั้งค่าทริกเกอร์ หลังจากการตั้งค่าทริกเกอร์ขั้นตอนต่อไปสามารถยื่นใบเสนอราคา Tick ดังนั้นลูกค้าสามารถตั้งค่า STOP LOSS / STOP PROFITโดยอาจจะไม่ใช่ราคาสุดท้ายของปิดพอร์ต สำหรับราคาซื้อขายจะถูกกำหนดโดยราคาตลาดในขณะนั้น

  ตัวอย่าง:
  ช่วงการเสนอราคาทองคำ (1211.45 / 1211.75) คำสั่งรายการมากกว่า 1 (คำสั่งรายการปิดพอร์ตดูที่ราคาขาย)
  กำหนดกำไร 1220.00 ราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสมมติว่าราคาขายอยู่ที่ 1219.60, 1219.80, 1220.10, 1219.50 แล้วรายการจะเป็นราคาแรกที่สูงกว่า 120.00.10 จะถูกเรียกใช้ค่าทริกเกอร์และยื่นใบเสนอราคา Tick จากนั้นจะถูกยกมาที่ 1219.5 หากราคาถัดไปหลังจากที่ 1220.10 อยู่ที่ 1222 คำสั่งซื้อน่าจะปิดอยู่ที่ 1222.00

  สลิปเพจ(Slippage)เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ ดังนั้น Origin ECN จึงไม่รับผิดชอบต่อค่า
  สลิปเพจ(Slippage)ที่เกิดจากช่องว่างของตลาดและไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้น

 • ช่องว่างของราคา

  1) มีช่องว่างด้านราคาอยู่ 2 กรณีดังต่อไปนี้:
  a.หมายความว่ามีช่องว่างพิเศษระหว่างราคาก่อนหน้ากับราคาถัดไปและมีช่องว่างด้านราคาดังที่เห็นในภาพด้านซ้าย
  b.มีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาเดียวกัน ดังแสดงในภาพแม้ว่าจะไม่มีช่องว่างในกรณีนี้ตลาดยังคงมีช่องว่าง

  图片2

  ช่องว่างนี้เหมือนกับสเปรด(Spread)ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีการปล่อยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญหรือเมื่อมีเหตุการณ์ข่าวที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เช่น มาตรการด้านอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ การปิดวันหยุดสุดสัปดาห์และการเปิดตลาดในวันจันทร์ ฯลฯ

  2) ผลกระทบต่อช่องว่างสำหรับราคาในการทำธุรกรรมคือ:
  a.ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งซื้อ STOP LOSS ,STOP PROFIT ของตลาดหรือคำสั่งซื้ออื่น ๆ ตราบเท่าที่พบช่องว่างทางการตลาดการทำธุรกรรมจะได้รับผลกระทบ แพลตฟอร์มจะทำคำสั่งซื้อของลูกค้าสำหรับราคาหลังเกิดช่องว่างของราคา เนื่องจากราคานี้เป็นราคาจริงที่มีอยู่ในตลาดจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ระยะห่างของช่วงช่องว่าง
  b.ช่องว่างนี้จะส่งผลให้การสั่งซื้อเกิดสลิปเพจ(Slippage)
  c.สลิปเพจ(Slippage)ที่เกิดจากช่องว่างอาจทำให้ลูกค้ามีมูลค่าสุทธิติดลบหลังจากเปิดตำแหน่ง ในกรณีนี้ Origin ECN จะขอให้ลูกค้าเพิ่มตำแหน่งเชิงลบ

  ดังนั้น Origin ECN จึงมีหน้าที่เตือนลูกค้าเพื่อพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบจากสถานการณ์ทางการเงินและประสบการณ์ในการเทรดหลักทรัพย์
  ทาง Origin ECN ไม่รับผิดชอบต่อการเกิดสลิปเพจ(Slippage)หรือการระเบิดพอร์ตที่เกิดจากช่องว่างของตลาด

 • การขยายตัวของสลิปเพจ(Slippage)

  Origin ECN เป็นแพลตฟอร์ม STP-ECN เราให้บริการลูกค้าด้วยการทำธุรกรรมแบบลอยตัว
  คุณสามารถดูข้อมูลพื้นฐานในปัจจุบันของเราเกี่ยวกับ สเปรด(Spread) ของผลิตภัณฑ์การค้าแบบลอยตัวได้ โดยผ่านเว็บไซต์ Origin อย่างไรก็ตามในบางสถานการณ์การแพร่กระจายเฉลี่ยของการเทรด
  ผลิตภัณฑ์อาจสูงกว่าปกติเราเรียกว่าการขยายตัวของสลิปเพจ(Slippage)
  การขยายตัวของสลิปเพจ(Slippage)โดยทั่วไปเกิดขึ้นกับช่วงเวลาของการประกาศข่าวพิเศษ ในขณะที่ด้านราคาช่องว่างของผลิตภัณฑ์ เช่น เงินตราต่างประเทศและโลหะจะมีค่าเพิ่มขึ้นในตลาดอยู่เล็กน้อยและสัญญาซื้อขายส่วนต่างของสินค้า(CFD)จะมีการกระจายตัวของสปรด(Spread)นอกเวลาทำการปกติของฟิวเจอร์ส สิ่งต่างๆเหล่านี้คือปรากฏการณ์ของการขยายตัวสลิปเพจ(Slippage)

  สาเหตุใดที่ทำให้เกิดการขยายตัวของสเปรด(Spread)

  เนื่องจากเหตุการณ์เปิดตลาดหรือในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการค้าหลายแห่งจะหยุดการเสนอราคาและการเทรดเพื่อบริหารความเสี่ยง เป็นผลให้สภาพคล่องจะลดลง ภายใต้ข้อสมมติฐานของธนาคารขนาดเล็กจำนวนมาก ค่าสเปรด(Spread) ของ Origin ECN จะขยายตัวสูงขึ้น

  การเกิดค่าสเปรด(Spread) โดยทั่วไปมักเกิดในช่วงเวลาดังต่อไปนี้:
  1) 5 นาทีในช่วงปิดตลาดสุดสัปดาห์ และช่วง 5 นาทีตอนเปิดตลาดซื้อขายในทุกวันจันทร์-วันศุกร์
  2)การเกิดข้อมูลสำคัญหรือข่าวสำคัญ ๆ

  อิทธิพลการขยายตัวของสเปรด(Spread)ที่มีผลกระทบกับการเทรดในตลาด:
  1)การระเบิดพอร์ตของบัญชีล็อคพอซิซั่น(Lock position)(ถ้าหากลูกค้าใช้เงินประกันไม่พอ เมื่อค่าสเปรดเพิ่มสูงขึ้นการลดลงของมูลค่าจะส่งผลให้อัตราส่วนกำไรสุทธิลดลง หากมูลค่าสุทธิลดลงเหลือ 100% ของเงินหลักประกัน ระบบจะทำการบังคับให้ลูกค้าให้ทำการปิดตำแหน่ง ในขั้นตอนนี้ง่ายต่อการเกิดสคลิปเพจ(Slippage) เพื่อลดเงินทุนหลังจากที่ลูกค้าทำการล็อคพอซิซั่น
  2) ความไม่สมมาตรของตำแหน่งTake profit,Stop loss สำหรับการล็อคพอซิซั่น(เนื่องจากสคลิปเพจ(Slippage)ของราคาเสนอซื้อ/ขายมีขนาดสูงขึ้น จะทำให้ราคาเสนอซื้อ/ขายมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก)

  ดังนั้น Origin ECN ขอแจ้งเตือนลูกค้าที่มีการล็อคตำแหน่ง(Lock position)ในระหว่างการทำธุรกรรมให้ทำสำรองการเทรดหลักทรัพย์ให้เพียงพอ เพื่อไม่ให้นำไปสู่การระเบิดพอร์ตเมื่อมูลค่าสุทธิต่ำกว่า 100%
  ปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ทั่วไปของการเทรดในตลาด ดังนั้น Origin ECN ขอแนะนำให้ลูกค้าอ่านคำแนะนำความเสี่ยงอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจสภาวะตลาดที่แท้จริงหลังจากนั้นจึงเลือกทำการเทรด มิฉะนั้นจะเกิดสคลิปเพจ(Slippage)และการระเบิดพอร์ตขึ้นเมื่อสภาพตลาดเกิดความผิดปกติ
  ทาง OriginECN จะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆและจะไม่ให้ค่าชดเชยใดๆ

 • ข้อตกลงการเทรด

  ลูกค้าขอคำร้องการทำธุรกรรม โดยผ่านช่องทาง MT4ไปยังLPจากนั้นLPจะส่งผลลัพธ์ป้อนกลับไปที่MT4 การทำธุรกรรมขั้นตอนสุดท้ายของลูกค้าจะถูกกำหนดโดยผลลัพธ์ของข้อเสนอแนะจากLPมาที่ MT4 หากยอดการเทรดมีขนาดใหญ่ เนื่องจากปัจจัยความลึกของตลาด LP ฯลฯ หากในขณะนั้น LP มีจำนวนคำสั่งซื้อที่ลูกค้าวางไว้เพียงอย่างเดียว ดังนั้นปริมาณที่ LP ป้อนกลับไป MT4 จึงมีปริมาณน้อยกว่าปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้าที่เกิดจากผลกระทบความลึกของตลาดในขณะนั้น ทำให้ส่วนที่เหลือไม่สามารถทำการปิดการเทรดในระดับราคาอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างจำนวนคำสั่งซื้อที่เปิดและจำนวนล็อต

  หากลูกค้าใช้ระบบ MT4 โดยขอคำร้องที่ 25ล็อตAUD/CHF ยอดการเทรดมีจำนวนมาก เนื่องจากความลึกของตลาด LP จะมีปริมาณราคาการเทรดมากที่สุดแค่ 20 ล็อต ดังนั้นปริมาณเสนอLP ต่อ MT4จะได้ 20 รายการ เมื่อในเวลานั้นตลาดได้รับผลกระทบจากความลึก ทำให้ส่วนที่เหลือไม่สามารถปิดระดับใบเสนอราคาอื่นได้ จึงส่งผลให้ลูกค้าสั่งซื้อได้เพียง 20 ล็อตเท่านั้น
  ลูกค้าขอยื่นการทำซื้อขาย โดย LP จะดึงผลลัพธ์กลับไปที่ MT4 การทำธุรกรรมขั้นสุดท้ายของลูกค้าจะถูกกำหนดโดยผลของข้อเสนอแนะ LP โดยผ่านช่องทาง MT4 ไปยัง Lp จากนั้น LP จะส่งผลลัพธ์ป้อนกลับไปที่ MT4 การทำธุรกรรมขั้นสุดท้ายของลูกค้าจะถูกกำหนดโดยผลลัพธ์ของข้อเสนอแนะจาก LP มาที่ MT4

 • สภาวะไม่สามารถปิดพอร์ต

  สภาวะไม่สามารถปิดพอร์ตจะเกิดขึ้นในในช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องต่ำ เช่น การทำธุรกรรมจำนวนมากในทิศทางเดียวกันในการเปิดบัญชีซื้อขายรายวันหรือการเทรดในตลาดเอเชีย
  พฤติกรรมการเทรดในเวลาพร้อมกันเป็นจำนวนมากนี้จะมีผลต่อการทำธุรกรรมใบสั่งซื้อ สภาพความลึกตลาดและจะถูกปฏิเสธในขั้นตอนการปิดพอร์ต
  การเตือนลูกค้าให้ใส่ใจกับความเสี่ยงทางการตลาดและลดจำนวนผลิตภัณฑ์
  นอกจากนี้สภาพราคาของน้ำมันดิบ เงินและเงินตราต่างประเทศสำหรับการค้าที่มีความผันผวนน้อยจะไม่มีความต่อเนื่อง เนื่องจากสภาพความลึกของตลาดและจะถูกปฏิเสธในขั้นตอนการปิดพอร์ต

 • ปัจจัยอิทธิพลของตลาด

  ประการที่ 1: ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
  นโยบายด้านอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ข้อมูลนอกภาคการเกษตร การแถลงข่าวของหัวหน้าธนาคารกลางรายใหญ่และข้อมูลทางเศรษฐกิจอื่นๆ (อุตสาหกรรมการผลิตรายได้ส่วนบุคคลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อัตราการดำเนินงาน อัตราสินค้าดัชนีคงคลัง ดัชนีชี้นําวัฏจักรธุรกิจของสหรัฐฯ อัตราที่อยู่อาศัยใหม่ การดำเนินงานการขายรถยนต์ ฯลฯ )

  ประการที่ 2: ปัจจัยทางการเมือง
  ความขัดแย้งการเมือง ความขัดแย้งทางศาสนา ประชามติการเลือกตั้งผู้นำระดับชาติ ฯลฯ

  ประการที่ 3:การแทรกแซงโดยตรงของรัฐบาลในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  นโยบายการแทรกแซง เช่น การออกพันธบัตรแห่งชาติ QE และนโยบายแทรกแซง เช่น การแถลงการณ์เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจของผู้นำ

  ประการที่ 4: ความสัมพันธ์อุปสงค์และอุปทาน
  ข้อมูลสินค้าคงคลังน้ำมันดิบ EIA การเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังต่างๆเป็นต้น

  ประการที่ 5 : ข่าวเด่นประเด็นร้อน
  ตัวอบ่างเช่น สงครามการค้ารหว่างสหรัฐฯกับจีน โดยเมื่อวันที่24 สิงหาคม 2561 สหรัฐและจีนต่างก็ประกาศบังคับใช้มาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าระหว่างกันรอบที่ 2 ในอัตรา 25% วงเงิน 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์

 • Origin ECNให้ความสำคัญกับแนวคิดการให้บริการที่มุ่งเน้นลูกค้าและให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเป็นความลับ
  สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่หลักในการดำเนินการของ Origin ECN
  ทาง Origin ECN มีนโยบายเฉพาะในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณและวิธีการเปิดเผยใช้ข้อมูลและปกป้องข้อมูลดังกล่าว
  ดังนั้นโปรดอ่านข้อกำหนดด้านนโยบายส่วนบุคคลต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะรับบริการของ Origin ECN

  รวบรวมข้อมูล

  เพื่อให้บริการพิเศษแก่คุณ Origin ECN จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งข้อมูลเหล่านี้
  ได้แก่ :

  1. ในตอนนี้คุณระบุการสมัครบัญชี(บัญชีจริงหรือบัญชีตัวอย่าง)คุณต้องระบุข้อมูลที่ถูกต้องโดยสมัครใจในขั้นตอนการระบุตัวคุณเอง
   (เช่นชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง ข้อมูลใบอนุญาตขับรถ ประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ฯลฯ )
  2. ข้อมูลที่ได้รับเมื่อทำการค้าผ่านระบบ Origin ECN ทางเราจะเก็บบันทึกธุรกรรมและกิจกรรมทั้งหมดไว้ในบัญชีของลูกค้ารวมถึง
   (โดยไม่จำกัด)การปิดบัญชีของลูกค้า
  3. Origin ECN ยังรวบรวมข้อมูลลูกค้าจากแหล่งสาธารณะ เช่น ทะเบียนบริษัทและรวบรวมข้อมูลลูกค้า
   Origin ECN จะยึดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้อย่างเคร่งครัดตามกฎเกณฑ์ความเป็นส่วนตัวจากประเทศออสเตรเลียในปี 1988 และพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Enhanced Privacy Protection of 2012)
  4. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลที่ 3 (ไม่ใช่ลูกค้า) Origin ECN จะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าตระหนักถึงการรวบรวมข้อมูลและอ่านข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
  5. เพื่อป้องกันปัญหาข้อพิพาทระหว่าง Origin ECN กับลูกค้าจะมีการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างลูกค้ากับเจ้าหน้าที่
   ทาง Origin ECN จะเก็บไฟล์คัดลอกนี้ เพื่อใช้แก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายของ Origin ECN รวมถึงข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลและองค์กรภาครัฐอื่นๆด้วย
  6. โดยทั่วไปทาง Origin ECN จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความสำคัญเว้นแต่จะมีข้อยกเว้นดังนี้:
   รายการนี้ได้รับการอนุญาตหรือถูกต้องตามกฎหมายของออสเตรเลียหรือศาล/คำสั่งหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์
   กิจกรรมผิดกฎหมายที่น่าสงสัยหรือประพฤติมิชอบอาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของ Origin ECN
   ถ้าคุณไม่รวบรวมข้อมูลดังกล่าว ทางOrigin ECN จะไม่สามารถให้บริการดำเนินการและตอบสนองความต้องการของคุณได้
 • การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  Origin ECN ใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อเก็บความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่ 3 ยกเว้นแต่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับใช้ที่กฎหมายกำหนด
  จุดประสงค์หลักของที่ทาง Origin ECN ได้ทำการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คือการรวบรวมข้อมูลและทำสถานการณ์อื่นๆที่ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายบุคคล
  ตัวอย่าง ในสถานการณ์เหล่านี้เราอาจเปิดเผยหรือรายงานข้อมูลดังกล่าว:

  1. ตราบเท่าที่เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการวิเคราะห์ การวิจัย การแก้ไขข้อมูลทางการตลาด การสร้างรายการผลิตภัณฑ์ การส่งคำสั่งซื้อและการจัดตั้งความสัมพันธ์ในการดำเนินการหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายอื่นๆ
   ทางเราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลที่ 3 ที่เราอนุญาตหรือบุคคลที่ 3 ที่เราเชื่อว่าอาจสร้างความสัมพันธ์ตามสัญญาที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทที่อยู่ในเครือและนายหน้าหรือผู้ให้คำปรึกษาโดยตรงหรือโดยอ้อมที่ให้บริการของคุณ
   ในกรณีนี้เราจะไม่ให้การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่ 3 เว้นแต่จะมีการระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เราห้ามไม่ให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดโดยตรงในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ นอกจากนี้ทางเราขอรับรองกับลูกค้าทุกท่านสำหรับข้อกำหนดนโยบายในปัจจุบันจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  2. การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแล
   รวมทั้งการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่หน่วยงานกำกับดูแลใดๆตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนด โดยร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย - องค์กรที่ควบคุม
  3. Origin ECN ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้า วัตถุประสงค์ต่างๆที่ลูกค้าได้ยอมรับและทำความเข้าใจกับสิ่งที่ลูกค้าทาง Origin ECN สนใจ
   เมื่อจำเป็นต้องให้สิทธิ์ดำเนินการดูแลหรือดำเนินการทำธุรกรรมที่คุณยื่นคำร้อง สำหรับการมอบอำนาจในการยืนยันบัญชีการเรียกเก็บเงินจะดำเนินการเก็บบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง และสำหรับการดำเนินการตามข้อตกลงอื่นๆ ต้องปฏิบัติตามความรับผิดชอบหรือปกป้องสิทธิ์์และทรัพย์สินของเรา
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับ

  1. Origin ECN จะช่วยให้พนักงานใหม่และบุคคลที่ 3 อ่านและช่วยพวกเขาในการฝึกอบรมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยเร็วที่สุด ทางเราได้ทำการตรวจสอบยืนยันให้แน่ใจว่าพนักงานของ Origin ECN และบุคคลที่ 3 ต้องมีความเข้าใจและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หากพนักงานและบุคคลที่ 3 ที่เกี่ยวข้องไม่สนใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Origin ECN รวมถึงการละเมิดหรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายส่วนบุคคล เราจะทำให้การลงโทษทางวินัย
  2. Origin ECN จะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการใช้งานที่ไม่เหมาะสมดังต่อไปนี้การสูญเสียการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต การแทรกแซงการเปลี่ยนแปลงหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
  3. ข้อยกเว้นในทางกฎหมายจากประเทศออสเตรเลียหรือศาล/หน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆในต่างประเทศ แม้จะไม่รวมถึงข้อมูลทางรัฐบาลกลางเพื่อที่จะสามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ต่อไป
   นอกจากนี้การลบข้อมูลส่วนบุคคลเราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบหรือทำลายข้อมูลทั้งหมดของบุคคลที่เราไม่ต้องการ
  4. นอกจากนี้ระบบอินเทอร์เน็ตของเรายังสนับสนุนมาตรการด้านความปลอดภัยเช่นการเข้ารหัสและไฟร์วอลล์(firewalls)
 • สิทธิ์์ของลูกค้า

  1. คุณมีสิทธิ์ที่ขอให้เราเปิดเผยสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณ คุณสามารถร้องขอการเข้าถึงข้อมูล Origin ECN ได้ตลอดเวลา
   การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกัน การเข้าใจในสิทธิ์์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและสิทธิ์์ในการป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณจากการถูกละเมิด คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เรา www.originecn.com.cn หรือส่งอีเมลไปที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
   Info_asia@originecn.com.cn เพื่อแก้ไขโปรไฟล์ของคุณหรือติดต่อเราในทันที
  2. คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่ขัดต่อความต้องการของคุณหรืออาจส่งผลให้เราไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ในขณะนี้ เนื่องจากข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของคุณเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นข้อมูลล่าสุด ที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราและส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการให้บริการที่ครบถ้วนสมบูรณ์
  3. หากลูกค้าต้องการขอข้อมูลส่วนบุคคลจาก Origin ECN และข้อกำหนดในเชิงซ้อนกรณีนี้ Origin ECN จะแจ้งให้ลูกค้าทราบความจำเป็นต่อการเพิ่มระยะเวลาในการขอข้อมูลส่วนบุคคล
  4. หาก Origin ECN มีเหตุผลที่สงสัยในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายร้ายแรงหรือความประพฤติผิดประเภทร้ายแรงหรืออาจเกี่ยวข้องกับหน้าที่หรือการดำเนินงานของทางOrigin ECN
   บริษัท Origin ECN อาจปฏิเสธคำขอข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบเหตุผลในการปฏิเสธ ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าให้เหตุผลที่ไม่เหมาะสมหรือไม่มีเหตุผล การควบคุมด้านอื่นๆและดูแลการร้องเรียนในปัจจุบัน
  5. หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลหรือหากคุณพบว่ามีการละเมิดนโยบายส่วนบุคคลของเราโดยพนักงานหรือบุคคลที่ 3 ที่เรามีสัญญาหรือหากคุณต้องการยื่นคำร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สามารถส่งอีเมลมายัง
   : info_asia@originecn.com.cn เพื่อทำการยื่นคำร้องเรียน
 • risk-compliance_content_img_0

  ขั้นตอนในการตรวจสอบใบรับรอง ASIC ของ Origin ECN

  ขั้นที่1: เข้าเว็บไซต์ทางการที่ใช้ตรวจสอบใบรับรอง ASIC ประเทศออสเตรเลีย http://www.asic.gov.au/ จากนั้นคลิกที่ “Professional registers” ทางขวามือของหน้าต่างเพื่อเข้าสู่การตรวจสอบ
  ขั้น

  risk-compliance_content_img_1

  ขั้นที่ 2: หน้าจอจะแสดงหน้าต่าง ASFL ดังภาพข้างล่าง

  risk-compliance_content_img_2

  ขั้นที่ 3: กรอกข้อมูลบริษัทหรือเลขใบอนุญาต ในที่นี้เลขที่ใบอนุญาตบริษัท ORIGIN MARKET LTD
  คือ 246943 ตรงช่อง “Select Register”ให้เลือกช่องแรก จากนั้นคลิกที่ “Search” เพื่อทาการค้นหาดังภาพข้างล่าง

  risk-compliance_content_img_3

  หน้าต่างจะปรากฎจอแสดงผลลัพธ์ดังภาพข้างล่าง คุณจะเห็นว่าบริษัท ORIGIN MARKET LTD ได้รับใบอนุญาตจาก ASIC ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2004

  risk-compliance_content_img_4

  คุณสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตธุรกิจบนใบอนุญาตนี้ได้ โดยกดที่เครื่องหมาย “+” หน้าตัวเลขของตาราง “conditions at as:” บนหน้าต่าง “Licence Authorisation Conditions” ดังภาพข้างล่าง

  risk-compliance_content_img_5

  risk-compliance_content_img_6

OriginECN APP

ครอบคลุมการบริการ ดำเนินการเทรดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดทันที่