ค่าสเปรด

ค่าสเปรดคู่สกุลเงินของบัญชีSTD บัญชีVIP บัญชีECN

รายการบัญชีSTDบัญชีVIPบัญชีECN
ต่ำสุดเฉลี่ยต่ำสุดเฉลี่ยต่ำสุดเฉลี่ย
EUR/USD2.22.41.21.40.00.2
GBP/USD2.43.01.41.90.10.6
AUD/USD2.32.51.31.50.10.3
USD/JPY2.32.61.31.60.00.3
USD/NOK10.020.59.218.47.316.1
USD/SGD2.93.21.92.20.60.9
USD/SEK8.320.77.417.84.715.3
USD/CAD2.53.01.52.00.20.6
USD/CHF2.42.81.41.80.20.6
NZD/USD2.63.01.62.00.40.8
AUD/CAD2.33.21.42.10.10.9
AUD/CHF2.53.11.52.20.30.9
AUD/JPY2.32.71.31.70.10.5
AUD/NZD2.33.31.42.30.11.0
AUD/SGD2.43.61.62.60.31.4
CAD/CHF2.73.31.62.30.41.1
CAD/JPY2.63.21.62.20.41.0
EUR/AUD2.63.11.62.10.30.8
EUR/CAD2.63.61.72.60.31.2
EUR/CHF2.42.91.41.90.20.7
EUR/GBP2.42.81.41.80.20.5
EUR/JPY2.52.81.51.80.20.5
EUR/NZD3.44.82.43.81.02.4
EUR/SGD2.84.01.93.00.61.6
GBP/SGD3.24.72.33.71.02.2
GBP/AUD2.63.91.62.90.21.4
GBP/CAD2.64.01.62.90.21.5
GBP/CHF2.53.11.52.10.20.8
GBP/JPY2.43.21.42.20.10.8
GBP/NZD3.26.22.45.10.83.6
NZD/CAD2.74.01.82.90.71.7
NZD/CHF2.83.82.02.80.71.6
NZD/JPY2.63.41.72.40.41.2
NZD/SGD2.94.02.03.00.81.8
SGD/JPY2.63.21.62.20.41.0
CHF/JPY2.73.51.72.50.51.1
ดัชนี (Index)บัญชีSTDบัญชีVIPบัญชีECN
ต่ำสุดเฉลี่ยต่ำสุดเฉลี่ยต่ำสุดเฉลี่ย
SPI20010.017.010.017.010.017.0
HSI1.01.21.01.21.01.2
FTSE10012.015.512.015.512.015.5
SP5005.05.95.05.95.05.9
DJ3015.030.015.030.015.030.0
DAX3015.021.515.021.515.021.5
CHINA501.51.51.51.51.51.5
USDX6.06.06.06.06.06.0
VIX8.38.38.38.38.38.3
FRA408.511.68.511.68.511.6
NAS1008.59.58.59.58.59.5
Nikkei22566.598.166.598.166.598.1
โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์บัญชีSTDบัญชีVIPบัญชีECN
ต่ำสุดเฉลี่ยต่ำสุดเฉลี่ยต่ำสุดเฉลี่ย
XAU/USD2.93.81.92.80.00.9
XAG/USD3.24.02.23.20.41.0
CL-OIL4.56.33.85.31.93.5
USO/USD5.75.74.74.73.03.0
COPPER-C3.53.53.53.53.53.5
GAS-C8.58.58.58.58.58.5