ผลิตภัณฑ์ซื้อขาย

 • ฟอเร็กซ์

 • ดัชนี

 • สินค้า

 • คู่สกุลเงินของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 36 ประเภท

  ค่าสเปรด(spread)ต่ำ การทำธุรกรรมรวดเร็ว และอนาคตที่แจ่มใส

  "ตลาดสกุลเงินเป็นตลาดการซื้อขายการเงินที่ซื้อขายบ่อยที่สุด สภาพคล่องสูงสุดและเป็นตลาดซื้อขายทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลก ผู้เข้าร่วมมีทั้งธนาคาร หน่วยงานด้านการเงิน บริษัทและนักลงทุนรายย่อยเป็นต้น ตามสถิติการสำรวจของธนาคารเพื่อการตั้งถิ่นฐานระหว่างประเทศ BIS ประจำปี 2016 ปริมาณการค้ารายวันของตลาดสกุลเงินทั่วโลกมีจำนวนสูงถึง 5.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และภายใต้ปริมาณการค้าที่เป็นจำนวนมากขนาดนี้ ไม่มีหน่วยงานใดหรือผู้ใดสามารถแทรกแซงหรือควบคุมแนวโน้มของตลาด ดังนั้นตลาดนี้เป็นตลาดซื้อขายที่เป็นธรรมและโปร่งใสที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังสามารถดำเนินการซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถใช้กลไก เลเวอเลจ(Leverage) ซื้อด้วยราคาต่ำและขายด้วยราคาสูง เรียกได้ว่าเป็นการซื้อขายทางการเงินที่มีความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในโลก"

  ชื่อ ราคาขาย ราคาซื้อ ราคาขาขึ้น/ขาลง
  แสดงเพิ่มเติม
  เปิดบัญชีจริง

  *ความเสี่ยงจากการซื้อขายจริง

 • ผลิตภัณฑ์ดัชนีหลักของโลก 12 ชนิด

  ความเสถียรการค้า สภาพคล่องสูง ผลิตภัณฑ์ที่ดี

  ดัชนีเป็นสัญญาซื้อขายส่วนต่าง(CFD) ดัชนีราคาหุ้นและดัชนีราคา เป็นดัชนีที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคารวมของตลาดหลักทรัพย์ สามารถชี้วัดสภาพของตลาดใดตลาดหนึ่ง และแพลตฟอร์ม Origin ผู้ใช้สามารถทำการซื้อขายผลิตภัณฑ์สัญญาซื้อขายส่วนต่างของดัชนีหุ้นที่สภาพคล่องที่สูงในโลก 12 ชนิด โดยไม่จำเป็นต้องครอบครองจริงก็สามารถที่จะทำการซื้อขายดัชนีหุ้นประเภทต่างๆได้โดยไม่มีต้นทุนในการกู้เงินและไม่มีวันหมดอายุ

  ชื่อ ราคาขาย ราคาซื้อ ราคาขาขึ้น/ขาลง
  แสดงเพิ่มเติม
  เปิดบัญชีจริง

  *ความเสี่ยงจากการซื้อขายจริง

 • การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ

  "หาทางหลีกเลี่ยงความเสี่ยงตลอดเวลา แต่ควรทำความเข้าใจกับการสร้างโอกาสตนเอง"

  ทอง เงิน มีค่าสำหรับการฝากออมทรัพย์และเป็นสินทรัพย์ที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการลงทุนเพื่อหาความสมดุลต่อการลงทุน สามารถใช้เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อหรือความเสี่ยงในตลาดที่ไม่แน่นอน ส่วนน้ำมันดิบจะรับอิทธิพลจากปัจจัยทางการเมืองรวมถึงสถานการณ์อุปสงค์และอุปทาน ซึ่งเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและเพิ่มมูลค่าที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากสภาวะตลาดมีความเข้าใจได้ง่ายสามารถรู้ถึงแนวโน้มการตลาดได้ดีรวมถึงสามารถใช้ในการลดความเสี่ยงได้ สำหรับผู้ทำการซื้อขายสามารถใช้บัญชีเงินประกันซื้อขายสินค้าดังกล่าวมาทำการซื้อขายสินค้าได้ที่แพลตฟอร์มของ Origin

  ชื่อ ราคาขาย ราคาซื้อ ราคาขาขึ้น/ขาลง
  แสดงเพิ่มเติม
  เปิดบัญชีจริง

  *ความเสี่ยงจากการซื้อขายจริง

OriginECN APP

ครอบคลุมการบริการ ดำเนินการเทรดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดทันที่